ปัจจุบันเรื่องของความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องทำความเข้าใจกันตั้งแต่ยังเล็ก ทางการสหราชอาณาจักรเล็งเห็นว่าสังคมในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป LGBT จึงเป็นเรื่องที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยเลือกใช้หนังสือภาพเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจง่าย ภายใต้หลักสูตรภาคบังคับว่าด้วยการมีสัมพันธภาพที่ดีและเพศศึกษา (relationships and sex education – RSE) และความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซึ่งจะเริ่มสอนให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มเดือนกันยายน ปี 2020

หนังสือภาพที่จะใช้ มีลักษณะเป็นหนังสือการ์ตูนที่จะสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ ยอมรับและเคารพความแตกต่างในสังคม ยกตัวอย่างของวิถีชีวิตที่หลากหลาย เช่น เด็กชายที่อยากแต่งตัวเป็นนางเงือก รวมทั้งเรื่องราวของคู่เลสเบี้ยนกับลูกของพวกเธอ

เบื้องต้นแม้ว่าหนังสือเหล่านี้จะถูกต่อต้านจากผู้ปกครองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม แต่ในมุมมองของนักการศึกษามีความเห็นว่า ความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ และการเคารพสิทธิความเสมอภาคเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

อ้างอิงจาก
https://www.bbc.com/thai/international-48509936