PLAYGROUP Royce Royal

0
176

โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล (Royce Royal International School) กับกิจกรรม Playgroup ย่านพระราม2 ที่จะเปิดโอกาสให้คุณ และ บุตรหลาน ได้ใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของลูกน้อย ผ่านการเล่นอย่างอิสระ สนุกสนาน และ ปลอดภัยในสถานที่ และ อุปกรณ์การเล่นที่จัดเตรียมไว้อย่างได้มาตราฐาน เพราะการเล่นอย่างอิสระ คือส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ทั้งในด้านการฝึกฝนการใช้กล้ามเหนือ ตลอดไปจนถึง สติปัญญาและจินตนาการ

Playgroup (เพลย์กรุ๊ป) สำคัญอย่างไร ?

Playgroup (เพลย์กรุ๊ป) ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างมากจากผู้ปกครองในปัจจุบัน เนื่องจาก แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่าง การเล่น และ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ได้รับการรองรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กเล็ก คือ วัยที่เซลล์สมองมีการพัฒนามากที่สุด และ การเล่นก็เป็นสื่อกลาง การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ ดังนั้นการเล่น ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย และ ควรให้ความใส่ใจเพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเล่นมากมายที่ก่อให้เกิดโทษให้กับเด็ก เช่น เล่นโทรศัพท์, แท็บเล็ต, วิดีโอเกม เราลองมาดูกันสิคะว่า การเล่น ของลูกน้อย มีประโยชน์ต่อ พัฒนาการในด้านใดบ้าง

ทักษะด้านร่างกาย: การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการเดิน การวิ่งเล่น และ การหยิบจับสิ่งของต่างๆ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ มัดใหญ่ ส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี

ทักษะด้านการสื่อสาร และ ภาษา: กิจกรรมต่างๆนั้นเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และ การเล่นต่างๆ จำเป็นต้องมีการพูดจา สื่อสาร และ โต้ตอบ

ทักษะด้านสังคม และ อารมณ์: เด็กๆจะได้เรียนรู้ในการเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน มีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น เรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ และ เคารพผู้อื่น อีกทั้งเวลาเล่นกันของเด็กๆ พวกเขาจะต้องมีการร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่าง เสริมสร้างทักษะทางสังคม ที่เป็น soft skill ที่สำคัญในการใช้ชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ยังได้ช่วยปรับอารมณ์เมื่อเด็กต้องพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ จากการเล่น

ทักษะด้านการเรียนรู้: การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างอิสระ (Free play) ทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นพัฒนการของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เป็นคนช่างสังเกต ได้คิดแก้ปัญหา และ มีโอกาสได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ ช่วยส่งเสริมการเปิดโลกจินตนาการของเด็กๆ

นอกเหนือจากนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมเพลย์กรุ๊ป ยังช่วยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมกับลูก สร้างความความผูกพัน ใกล้ชิด และมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในระหว่างนั้น ในขณะเดียวกัน Playgroup (เพลย์กรุ๊ป) ยังได้เป็นที่พบปะระหว่างผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก นับว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ทั้งกับตัวผู้ปกครองและเด็ก

Playgroup ที่โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

  1. การเล่นผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Play) Sensory play คือการเล่นส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น รับรส ดมกลิ่น ได้ยิน ไปจนถึง การสัมผัส ด้วยรูปแบบการเล่นที่ไม่ตายตัว จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว กระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้โดยตรง
  2. ศิลปะ และ งานผีมือ (Arts and crafts) เป็นที่รู้กันดีว่า งานศิลปะ และงานฝีมือ เป็นกิจกรรมสุดโปรดของเด็กหลายๆ คน ไม่เพียงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่พวกเขาได้รับ กิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อ เริ่มจากประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชันเจน ในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จากการใช้มือ หยิบจับดินสอ พู่กัน หรือ อุปกรณ์ต่างๆ การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อ จากการขีดๆเขียนๆ และพัฒนาด้านสมาธิ อารมณ์ ไปตลอดจนการเปิดโลกแห่งจินตนาการที่กว้างไกล
  3. การทดลอง (Experiments) การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทดลอง นับว่าเป็นการเรียนแบบมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ เด็กจะได้เรียนรู้ และ เข้าใจจากประสบการณ์โดยตรงผ่านการสังเกต และลงมือทำ รู้จักการตั้งเป้าหมาย วางแผน และ การแก้ปัญหา การที่เด็กๆได้ลงมือทำ ตั้งคำถาม-ข้อสงสัย และ หาคำตอบด้วยตัวเอง ถือเป็นการเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็น เป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
  4. การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ (Creative Storytelling) การเล่าเรื่องคือการถ่ายทอดความคิดของเด็กได้ดีอย่างไร้ที่ติ ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่เป็นส่วนช่วยส่งเสริม พัฒนาการด้านอารมณ์และสติปัญญา เด็กๆสามารถใช้จินตนาการได้อย่างกว้างไกล ไร้ซึ่งขอบเขตในเรื่องราวของพวกเขา ในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
  5. การแสดงบทบาท สมมติ (Role Play) รู้หรือไม่ การแสดงบทบาทสมมติ เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เด็กค้นพบตัวเอง และ เข้าใจตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะการเล่นบทบาทสมมตินั้นคือการแสดงในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ทำให้เด็กสามารถเห็นภาพตัวเองในบทบาทต่างๆ ที่ได้แสดง และแน่นอนการแสดงบทบาทสมมติ ยังช่วยให้พวกเขามีความกล้าแสดงออก ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ และยังถือเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย
  1. มอนเตสซอรี่ (Montessori) กิจกรรมมอนเตสซอรี่ ที่ออกแบบโดยมี เด็กเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ คิด ค้นหา และ เล่น บนสิ่งแวดล้อมที่จัดสรรขึ้นอย่างมีเป้าหมาย โดยเด็กๆ มีอิสระในการเล่นอย่างเต็มเปี่ยม ทำให้สามารถดึงศักยภาพ และ ความสนใจของเด็กแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจน

เพลย์กรุ๊ป ที่โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล เหมาะสำหรับ เด็กปฐมวัยจอายุตั้งแต่ 1.6 – 36 เดือน เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 10.30 สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถลงทะเบียน Playgroup ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับข้อมูลกิจกรรมที่อัพเดตสำหรับแต่ละอาทิตย์ แล้วพาลูกๆของคุณมาสนุกพร้อมกับการพัฒนาทักษะตามช่วงวัยของพวกเขาไปด้วยกันนะคะ