สร้างภาวะผู้นำให้ลูก อีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวสามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก การมีภาวะผู้นำสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งพ่อแม่สามารถสร้างภาวะผู้นำให้ลูกได้โดยการใช้วิธีดังต่อไปนี้

ให้ลูกได้ตัดสินใจเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กๆ และเมื่อเด็กสามารถทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง แม้จะทำผิดพลาดไปบ้าง อย่างการใส่รองเท้าผิดข้าง คุณพ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจ ชื่นชม คอยเฝ้ามองลูกเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จากนั้นจึงค่อยสอนวิธีการใส่รองเท้าให้ถูกต้อง

สอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตัวเอง รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเล็ก เช่น ติดกระดุมเอง, ใส่รองเท้าเองเอง สิ่งเหล่านี้จะปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมั่นใจ ไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรค และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ปลูกฝังความอดทน

โดยทั่วไปแล้วเด็กๆ จะไม่สามารถอดทนและจดจ่อกับอะไรได้นานๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอสิ่งที่ยากเกินความสามารถของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่อาจจะหากิจกรรมเสริมที่ต้องใช้ความพยายามมาให้เด็กๆ ได้ฝึกทำ เช่น ต่อเลโก้, ต่อบล็อกไม้ นอกจากฝึกให้ลูกหัดจดจ่อกับสิ่งที่ทำโดยไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ ยังเป็นการฝึกสมาธิให้ลูกไปในตัวอีกด้วย

สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

ความภูมิใจ เกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การได้รับคำชม นอกจากนี้การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเด็ก อย่างการกอด สัมผัส เวลาที่เด็กทำสิ่งใดสำเร็จด้วยตนเอง ให้รีบชมเชยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ลูก

เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีภาวะผู้นำ

การที่คุณพ่อคุณแม่แสดงความเป็นผู้นำให้ลูกเห็นในสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจ การทำให้สภาพแวดล้อมของลูกรายล้อมไปด้วยคนที่มีภาวะผู้นำ จะเป็นการช่วยกระตุ้นเด็กๆ มีพฤติกรรมเลียนแบบและส่งเสริมให้เขามีภาวะของการเป็นผู้นำได้ในอนาคต