ทุนเรียนฟรี สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกสอบได้คะแนนดีมาตลอด คงไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งมีให้สมัครมากมายก่ายกอง เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจากหลายแห่งแทบจะทั่วโลก ให้คุณที่มีความพร้อมได้สมัครชิงทุนเรียนต่างประเทศที่น่าสนใจแบบฟรีๆ

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนรัฐบาลไทย

ฟรีทุกอย่างแล้วกลับมารับใช้ชาติ

รัฐบาลไทยมีทุนเรียนต่างประเทศจากหลายหน่วยงาน ที่คุ้นหูกันอยู่ เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง (ปริญญาตรี) ทุนไทยพัฒน์ (ตรี-โท) ทุนรัฐบาล ก.พ. (ตรี-โท-เอก) ทุนรัฐบาล ก.ต. (ตรี-โท-เอก) ทุนรัฐบาล ก.วิทย์ (ตรี-โท-เอก) โดยผู้สมัครรับทุนต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ทุนมีข้อผูกมัดคือ จะต้องกลับมารับราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ถือว่าได้กลับมารับใช้ชาติ ทุนที่ให้ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

โครงการทุน 1 อำเภอ 1 ทุน

ทุนดีๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ทุนขวัญใจนักเรียน เพราะมอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศแก่เด็กนักเรียนยากจนทั่วประเทศ อำเภอละ 1 ทุน รวมรุ่นละ 926 ทุน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ใครสนใจสมัครรับทุนนี้ ควรคอยติดตามข่าวการรับสมัครทุนตลอด เพราะโครงการจะเปิดรับสมัครเป็นระยะๆ ล่าสุดโครงการได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับนักเรียนทุนรุ่นที่ 4 คือ

  • ทุนประเภทที่ 1 คือ ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกรับทุน
  • ทุนประเภทที่ 2 คือ ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ให้ศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประเทศต้องการ ผู้รับทุนต้องกลับมาทำงานใช้ทุนตามสัญญาการรับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนบริติซ เคานชิล

ศูนย์กลางทุนเรียนฟรีที่อังกฤษ

รัฐบาลอังกฤษและองค์กรต่างๆ มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อที่อังกฤษ เละ “บริติซ เคานซิล” ถือเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษา ทุกๆ ปีบริติซ เคานซิลจะรวบรวมทุนการศึกษากว่า 500 ทุน จากสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร มีทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วนในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ใครที่สนใจ ต้องศึกษาเงื่อนไขการสมัครทุนให้ดี หากสมัครทุนของสถาบันการศึกษา อาจจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนก่อนถึงจะสมัครทุนการศึกษาของที่นั้นๆ ได้ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป คือ ผลการเรียน และผลทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS เป็นต้น

ส่วนน้องๆ นักเรียนประถมและมัธยม บริดิซ เคานซิล จัดให้มีการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุน Inspire เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต และสัมผัสการเรียนการสอนจริงในอังกฤษเป็น เวลา 2 สัปดาห์ โดยจะเปิดรับสมัครในงานนิทรรศการศึกษาต่อในโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี

บริติซ เคานซิล

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุน JASSO

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปญี่ปุ่น

ทุน Exchange สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยากไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยทางมหาวิทยาลัยในไทยที่ร่วมโครงการนี้จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาไทยในสังกัด  เมื่อมหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้รับทุนได้แล้ว จะเสนอชื่อไปให้ JASSO พิจารณา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือประมาณ 80,000 เยนต่อเดือน

JASSO ยังมีทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยทุนตัวเอง ทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นชั้นมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่ผู้สมัครขอทุนต้องเข้าเรียนในสถาบันใดสถาบันหนึ่งก่อน แล้วให้สถาบันเสนอชื่อรับทุนให้ JASSO จะให้ทุนไม่เกิน 1 ปี โดยให้เงินช่วยเหลือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเงิน 40,000 เยนต่อเดือน ส่วนปริญญาโท-เอก ให้ทุนช่วยเหลือ 65,000 เยนต่อเดือน

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุน East-West-Center

ไปเรียนฟรีที่ฮาวายกันเถอะ

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพัน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามจริง ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าประกันสุขภาพ และมีค่าใช้จ่ายประจำเดือน USD200 แต่ทุนนี้ไม่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้ได้รับทุนต้องเข้าเรียนที่ University of Hawaii วิทยาเขต Manoa เท่านั้น เลือกเรียนสาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขากฎหมาย แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันศึกษานานาชาติประเทศไทย

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนฟุลไบรท์

ทุนเรียนฟรีในตำนานที่อเมริกา

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อปริญญาโทที่อเมริกาในสาขาที่ต้องการ ยกเว้นแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ โดยมีซ้อกำหนดว่า ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลตุรกี

เรียนปริญญาตรีสาขาไหนก็ได้

เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลตุรกี ปีละประมาณ 4 ทุน ข้อดีของทุนนี้คือ ผู้สมัครขอทุนสามารถระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนได้ เกณฑ์พิจารณาและการตัดสินขึ้นอยู่กับรัฐบาลตุรกี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการของไทย ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีและมีความรู้พื้นฐานภาษาตุรกีด้วย

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนธนาคารกรุงเทพ

ทุนเรียนปริญญาโทฟรีที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน

เป็นการให้ทุนในสาขา MBA, Finance และสาขาที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ประมาณ 10 ทุน  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 30 มีนาคม ของปีที่สมัคร) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ที่สำคัญต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด ผู้สนใจจะต้องสอบข้อเขียน เช่น แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้ได้ทุนจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของธนาคารกรุงเทพทันที โดยมีเงินเดือนประจำให้ตั้งแต่วันที่ได้รับทุน

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน)

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลอิตาลี

เรียนฟรีทุกระดับชั้น

รัฐบาลอิตาลีมอบทุนให้เปล่าแก่นักศึกษาไทย ปีละ 3- 5 ทุน ในทุกระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร โดยช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 700-900 ยูโร ผู้สมัครขอทุนต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ด้านกาษาอิตาลีในระดับดี โดยกรรมการพิจารณาจะดูจากหลักฐานที่สมัคร และสาขาที่ผู้สมัครอยากเรียน แว่วมาว่าถ้าสาขานั้นตรงกับความต้องการของคณะกรรมการพิจารณาในปีที่สมัคร มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง โดยจะได้ทุนเรียนฟรี 1 ปี สามารถขยายเวลารับทุนตามหลักสูตรที่เรียนได้แบบปีต่อปี โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องมีผลการเรียนดีและหน่วยกิตการเรียนครบ

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุน Franco-Thai

ทุนเรียนปริญญาโท-ปริญญาเอกของรัฐบาลฝรั่งเศส

ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส มีทั้งทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน และทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน โดยผู้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในฝรั่งเศส งดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน ในขณะที่ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากได้รับความคุ้มครองทางสังคม ยังได้เงินรายเดือน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับด้วย ผู้ขอรับทุนต้องอายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในเกณฑ์ดี

ถ้าเป็นระดับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน (หรือระหว่างเรียนปริญญาโทปีที่ 2) ถ้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี ส่วนปริญญาเอก ได้ทุนสูงสุด 3 ปี แต่ต้องทำรายงานความคืบหน้าโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุนด้วย เปิดรับสมัครเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ปีถัดไป โดยส่งเอกสารเละสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

สถานทูตฝรั่งเศส

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

ทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลคูเวต

เปิดโลกวัฒนธรรมที่คูเวต

สำหรับผู้สมัครทุนนี้ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ในสายวิทย์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 ในสายศิลป์ มีความรู้ภาษาอาหรับหรือภาษาอารบิคเป็นอย่างดี โดยต้องเข้าศึกษาที่ประเทศคูเวต ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การศึกษา วรรณคดี ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประกาศคัดเลือกและตั้งกรรมการคัดเลือก ข้อดีคือทุนครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ค่าเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายรายเตือน ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือเรียน เป็นทุนให้เปล่า 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้สนใจต้องติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นระยะๆ ซึ่งมอบทุนนี้ทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ

ทุนเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียสตางค์...มีอยู่จริง

Art Major Asian Scholarship

ทุนเรียนศิลปะและการแสดงที่เกาหลี

ทุนของ Korea National University of Arts มอบให้นักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรีและโท ปีละประมาณ 20 ทุน หลักสูตรที่เปิด คือ 1. School of Music 2. School of Drama 3. School of Film, TV & Multimedia 4. School of Dance 5. School of Visual Arts 6. School of Korean Traditional Arts ข้อดีคือทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าเรียนภาษาเกาหลี 5 เดือน ค่าครองชีพเดือนละ 70,000 วอน ค่าหอพักนักศึกษา และค่าตั๋วเครื่องบิน คุณสมบัติคือ ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในด้านศิลปะหรือการแสดง หากพูดภาษาเกาหลีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Korea National University of Arts

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • E-mail: global@karts.ac.kr

 

Powered by HELLO! Education