Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยในยุคสมัยนี้ ด้วยความที่คนเราใกล้กันมากขึ้นด้วย Social Media ทำให้เราได้เห็นชีวิตและความสำเร็จของคนอื่นได้ชัดเจนขึ้น จนทำให้เมื่อหันกลับมามองตัวเองแล้วความเคารพตัวเองกลับต่ำลง

เรามารู้จักและเข้าใจใน Self Esteem ให้มากขึ้น รวมถึงวิธีการพัฒนา Self Esteem ให้กับตัวเองกันค่ะ

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในเด็กทุกคน

Self Esteem คืออะไร

การมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง การเคารพยอมรับว่าตัวเองมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ความภาคภูมิใจในตัวเอง” ซึ่ง Self Esteem นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตโดยตรง เพราะเป็นเรื่องของทัศนคติในการมองตัวเอง แน่นอนว่าหากเรามีมุมมองที่ดีกับตัวเองก็จะทำให้เรามีพลัง มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

Self Esteem ต่ำ ส่งผลอย่างไรกับชีวิต

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนไหนหรือใครกันที่มี Self Esteem ต่ำ หากได้พูดคุยกันเราจะสังเกตเห็นอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เกลียดตัวเอง, ชอบโทษว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของตัวเอง, รู้สึกไร้ค่าไม่เป็นที่รักของใครๆ, ไม่มีความสุข, ไม่มั่นใจในตนเอง ซึ่งเมื่อความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวเรื่อยๆ จะนำมาสู่ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลจนลุกลามเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด

Self Esteem สร้างได้

เราสามารถสร้างหรือพัฒนา Self Esteem ของตัวเองได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนด้วยตนเอง พร้อมๆ กับการได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้าง ซึ่งการพัฒนา Self Esteem สามารถทำได้ดังนี้

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

คิดถึงข้อดีของตัวเอง

พยายามนึกถึงข้อดีความสำเร็จของตัวเอง อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่สร้างความรู้สึกภูมิใจในสิ่งนั้นๆ หากนึกไม่ออกก็ให้ลองถามคนรอบๆ ตัว สำหรับบุคคลรอบข้างก็ควรสร้างความมั่นใจด้วยการสนับสนุนและชมเชยกันด้วยความจริงใจ

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น

การเปรียบเทียบทำให้เป็นทุกข์ นำมาซึ่งความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง การเปรียบเทียบสามารถแทนที่ได้ด้วยความคิดที่ว่า “สิ่งที่เราทำลงไปนั้น เราได้ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว”

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

ปฏิเสธให้เป็น

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาใจทุกคน บางครั้งเราก็ต้องปฏิเสธในสิ่งที่ขัดแข้งกับความคิดหรือไม่ตรงกับความถนัดของเราบ้าง เป็นการนึกถึงตัวเองให้ความเคารพตัวเองอีกทางหนึ่ง

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

พักผ่อนให้เพียงพอ

การนอนหลับพักผ่อนเป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกาย การที่เราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะนำมาสู่สุขภาพที่ดีในทุกๆ ด้าน

รู้จักกับ Self Esteem ความภูมิใจในตัวเอง ที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวเด็กทุกคน

มีความคิดในแง่บวก

เพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดของเราเองทั้งนั้น เราควรที่จะใจดีกับตัวเองบ้างด้วยการเติมความคิดในแง่บวก ไม่โทษตัวเอง ไม่กดดันตัวเองจนมากเกินไป คิดเสมอว่าตัวเราเองนั้นมีค่า รักตัวเองให้มากๆ

ข้อมูลจาก : พบแพทย์