สิงคโปร์ ได้รับการยอมรับจาก Save the Children องค์กรเพื่อเด็กระดับโลก ให้เป็นที่ 1 ด้านการทำให้เด็กสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยวัดจากคุณภาพในด้านสาธารณสุข การศึกษา และสิทธิในด้านของความปลอดภัยที่เด็กๆ จะได้รับ ตามมาด้วยสวีเดนและฟินแลนด์

โดยการจัดอันดับของ Save the Children ซึ่งทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย End of Childhood Index Rankings 2019 เป้นหนึ่งในการประเมินคุณภาพชีวิตของเด็กในแต่ละประเทศซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนที่วัดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น

  • จำนวนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  • อัตราการเสียชีวิตของเด็ก
  • จำนวนเด็กที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหาร
  • ปัญหาชีวิตของเด็กมีผลจากครอบครัว

ซึ่งประเทศที่รั้งท้ายในการจัดอันดับในครั้งนี้ได้แก่ “แอฟริกากลาง” ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศ ลามมาจนถึงเรื่องความยากจนของประชากร

ในส่วนของประเทศไทยเรานั้น ได้รับอันดับที่ 86 ไปครอง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ ของการจัดอันดับในครั้งนี้

อ้างอิง : https://www.savethechildren.net/sites/default/files/CH1338551.pdf