เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยเตาะแตะ คุณพ่อคุณแม่หลายๆ บ้านก็เริ่มที่จะมองหา โรงเรียนเสริมทักษะ ต่างๆ  เพื่อหากิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาของเด็กๆ ใช่ไหมคะ เรามี 5 โรงเรียนเสริมทักษะ มาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกัน จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

ทำความรู้จัก 5 โรงเรียนเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะ

Babies Genius

ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สมองพัฒนาไปเร็วที่สุด และเป็นโอกาสในการพัฒนาสมองอย่างเต็มศักยภาพ สอนโดยโปรแกรมที่คิดค้นมาจากประเทศอังกฤษ

เน้นสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเป็นการเรียนรู้ตัวอักษร, การออกเสียงตัวอักษร, คำศัพท์, ตัวเลข, สี, รูปทรง, ความเหมือนความแตกต่าง, จำนวน, การเรียงลำดับ นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานกับสื่อศิลปะต่างๆ ทั้งเพลง, บทกลอน, ดนตรีคลาสสิค,

Babies Genius ยังมีเทคนิคในการสอดแทรกความสนุกด้วยการเล่านิทานโดยหุ่นมือ, ศิลปะ, งานฝีมือ, เกมส์ และอื่นๆ ซึ่งการสอนทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความฉลาดสอนได้”

ทำความรู้จัก 5 โรงเรียนเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะ

Gymboree Play & Music

เด็กกับการเล่นเป็นของคู่กัน จิมโบรี คลาสเรียนเสริมทักษะผ่านการเล่น ด้วยแนวความคิดที่ว่า การเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความมั่นใจในตนเองของเด็กได้

กิจกรรมต่างๆ ในจิมโบรีได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จะมีการแบ่งการเล่นตามระดับอายุ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา และทักษะทางร่างกาย ปลูกฝังพัฒนาการที่ดีทางสังคมให้กับเด็กเล็กผ่านการเล่น

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของจิมโบรี คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งจิมโบรีเชื่อว่า เป็นการช่วยกระตุ้นให้ทุกกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จัก 5 โรงเรียนเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะ

Brainschool

ความคิดสร้างสรรค์ ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าศักยภาพทางด้วนวิชาการ ซึ่งสมองของคนเราควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งสองด้าน Brainschool หลักสูตรเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาสมองร่วมกันทั้งสองซีก

เพราะการพัฒนาความคิดเป็นสิ่งแรกที่เด็กทุกคนต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ในบทต่อไป Brainschool จะสอนให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล ทำให้มีทักษะการคิดที่ดี สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในแขนงอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ทำความรู้จัก 5 โรงเรียนเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะ

Baby Sensory

อีกหนึ่งสถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็กที่การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี Baby Sensory มีหลักสูตรที่เน้น กิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน โดยกิจกรรมต่างๆ จะสลับหมุนเวียนกันไปกว่า 100 กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์

โดยแต่ละกิจกรรมได้ออกแบบมาให้เด็กๆ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งตามองดู, หูฟัง, จมูกดมกลิ่น, มือสัมผัส, ลิ้นชิมรส อย่างเต็มที่ โดยมีธีมในแต่ละสัปดาห์เป็นตัวดำเนินเรื่องราว ให้ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมองให้คิดอย่างสร้างสรรค์

ทำความรู้จัก 5 โรงเรียนเสริมทักษะ สร้างพัฒนาการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะ

Juno Park

สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วย Juno Park โลกใบใหญ่ของเด็กๆ อัดแน่นไปด้วยจินตนาการ เพื่อช่วยให้เหล่าเด็กๆ ได้ลองเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างพัฒนาการให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บรรยากาศของ Juno Park เป็นสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน มีความเป็นกันเอง เด็กๆ จะได้เล่นทั้งสนามเด็กเล่น ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม ฝึกการทำอาหาร เรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ภายใน Juno Park