ดนตรี อีกหนึ่งทักษะที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากส่งเสริมให้ลูกมีติดตัวไว้ ถ้าเราสังเกตคนรอบๆ ตัวที่เป็นนักดนตรี หรือเล่นดนตรีเป็น เราจะเห็นว่าเขามีความพิเศษบางอย่างที่น่าชื่นชม วันนี้เรามาดูสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนดนตรีกับ รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี กันค่ะ

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

เสียงเพลง พัฒนาสมอง สร้างสมดุลทางปัญญา

การเรียนดนตรีเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสมดุลทางสติปัญญา อย่างเราเคยได้ยินกันว่าสมองของมนุษย์เราแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งควบคุมด้านตรรกะ ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล อีกฝั่งควบคุมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเล็กเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองส่วนแบบสอดคล้องกัน

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา

เพราะดนตรีเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านเสียงและการได้ยิน เด็กที่เรียนดนตรีจะมีความสามารถในการรับรู้ในเรื่องของเสียงได้ดี ทั้งความเร็ว-ช้าและจังหวะต่างๆ ซึ่งความพิเศษเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับฝั่งของภาษาที่ใช้การเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการฟังเหมือนกันนั่นเอง

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

เสริมสร้างบุคลิกภาพ

ดนตรีถือว่าเป็นความสามารถที่เฉพาะตัว เด็กที่เรียนดนตรีจะมีความภาคภูมิใจในทักษะที่ตนเองฝึกฝนมาก ทำให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ส่งผลถึงบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

มนุษยสัมพันธ์ดี มีสังคมที่กว้างขวาง

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของดนตรีคือ เป็นกิจกรรมที่เล่นกันเป็นกลุ่ม ทำให้ได้คลุกคลีกับกลุ่มเด็กวัยเดียวกัน มีความสนใจเหมือนกัน ทำให้เกิดเป็นสังคมใหม่ๆ มิตรภาพ และความสัมพันธ์ใหม่ๆ

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

รู้จักการจัดการความคิดอย่างมีระบบ

หากให้ลูกเล่นดนตรีไปพร้อมๆ กับการเรียน จะทำให้เด็กมีความคิดที่เป็นระบบ เพราะเกิดความเชื่อมโยงระหว่างเหตุผลกับจินตนาการ ส่งผลให้มีความคิดวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

ช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด

ผู้ใหญ่อย่างเรายังชอบฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด เด็กๆ ก็ไม่ต่างกันค่ะ เด็กที่ใกล้ชิดกับเสียงดนตรีจะเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยน บริหารจัดการอารมณ์และความเครียดของตัวเองได้ดี

รวมเหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียน ดนตรี

ดนตรี สร้างให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์

เพราะความไหลลื่น ยืดหยุ่น ของจังหวะดนตรี ทำให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว เด็กที่เรียนดนตรีจึงมีไอเดียที่หลากหลายแปลกใหม่อยู่เสมอ

อ้างอิง

the Asianparent