เทคนิคการเลี้ยงลูก แบบ Gentle Parenting การเลี้ยงลูกด้วยความอ่อนโยน หรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า “อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ” เทคนิคกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คุณแม่ยุคใหม่ในต่างประเทศ

Gentle Parenting เป็นเทคนิคการเลี้ยงลูกที่จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในการเลี้ยงดูมากเป็นพิเศษ แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามใจไปเสียทุกอย่าง โดยเฉพาะเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่เป็นการเลี้ยงดูในแบบที่พ่อแม่ลูกจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำความเข้าใจเรื่องของสภาวะอารมณ์และพัฒนาการของเด็ก เรามาดูกันว่าการเลี้ยงลูก แบบ Gentle Parenting คุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจอะไรบ้าง

เทคนิคการเลี้ยงลูก ให้เป็นเด็กอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

เข้าใจพัฒนาการและธรรมชาติของเด็ก

หากคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกแบบไม่เข้าใจในพัฒนาการ จะกลายเป็นการขัดขวางพัฒนาการของลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างเช่น การยื่นมือใหเความช่วยเหลือลูกเร็วเกินไป เวลาที่เห็นลูกทำสิ่งต่างๆ ไม่ได้ วิธีการที่เหมาะสมนั้น จะต้องให้ลูกได้ลองพยายามทำด้วยตัวเองก่อน หากลูกยังทำไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่จึงค่อยเข้าไปแนะนำและสอนให้ลูกลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง

เทคนิคการเลี้ยงลูก กระตุ้นพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย

การกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้โดยการหากิจกรรมทำกับลูก เพื่อส่งเสริมให้ลูกได้เข้าใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่หากคุณพ่อคุณแม่รีบเร่งให้ลูกเรียนรู้มากเกินไป ก็จะส่งผลทำให้ลูกรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

เทคนิคการเลี้ยงลูก ให้เป็นเด็กอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

แก้ไขพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์

เด็กแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมและพัฒนาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมรอบตัวในบางครั้งลูกอาจมีพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ชอบขว้างปาข้าวของ คุณพ่อคุณแม่ควรหาสาเหตุและแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องช่วงวัยและพัฒนาการของลูก จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด