การเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้อง กิจกรรมปิดเทอม ตือคำตอบแทนที่จะต้องรอให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะสายเกินไป ดังนั้นการเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตจริงให้เด็กตั้งแต่เนิ่นๆ ได้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า และนี่คือกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่ผู้ปกครองควรพิจารณา เพื่ออนาคตข้างหน้าของลูกคุณ

Kidzania

สวมบทผู้ใหญ่ในเมืองสมมติ

คิดส์ซาเนียเป็นเมืองจำลองย่อส่วนที่ออกแบบให้มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-14 ปี มีสิ่งปลูกสร้าง ถนน ยานพาหนะ สถานประกอบการ ธนาคาร ร้านค้า สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง เด็กๆ จะต้องประกอบอาชีพให้มีรายได้ รวมถึงฝึกการบริหารรายรับรายจ่าย โดยนำเงินคิดส์โซที่ได้จากการทำงานมาซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงฝากเข้าธนาคารในคิดส์ซาเนียเพื่อรับดอกเบี้ย

โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนกิจกรรมหลัก ได้แก่ โซนสนามบิน ซึ่งจัดให้มีเครื่องบินโบอิ้ง 737 ลำจริงของสายการบินแอร์เอเชีย และให้เด็กได้ทดลองเป็นนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปด้วย ในโซนซิตี้สแควร์ จะเป็นศูนย์กลางของเมือง ประกอบไปด้วยศูนย์ราชการ  มหาวิทยาลัย ธนาคาร ที่เด็กๆ สามารถเปิดบัญชีธนาคาร ฝากเงินที่ได้จากการทำงาน และรับดอกเบื้ยเป็นค่าตอบแทนในครั้งต่อๆ ไป รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ลานกิจกรรม ฯลฯ และในโซนสุดท้าย จะเป็นโซนชานเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆ มีผู้ดูแลกิจกรรมที่เรียกว่าซูเปอร์ไวเซอร์ คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมจนลุล่วง

การได้สวมบทผู้ใหญ่ให้ทั้งความสนุกและเกิดประโยชน์ในแง่ของการศึกษา จิตวิทยา และการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเบื้องหลังการเกิดขึ้นของกิจกรรมเหล่านี้ คือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่น ที่คอยให้คำแนะนำในการพัฒนาคิดส์ซาเนียในทุกๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างความมั่นใจในตัวเอง และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น โดยผสมผสานความเป็นจริงและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

  • คิดส์ซาเนีย ประเทศไทยเป็นสาขาที่ 12
  • ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 สยามพารากอนฝั่งเหนือ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร พร้อมโซนสำหรับเด็กเล็ก และพื้นที่รับรองสำหรับผู้ปกครอง
  • เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30-20.30 น. โทร.02-683-1888

Let’s Camp Out

เรียนนอกตำราในค่ายเยาวชนนานมีบุ๊คส์

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับเยาวชน กิจกรรมปิดเทอม ที่จะพาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ Go Genius Learning Center ในเขาใหญ่ ผ่านการจัดค่าย เวิร์กช็อป หรือสัมมนา ห้องพักของที่นี่ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญและนักเขียนคนดังระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้การเอาชีวิตรอดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งเด็กยังจะได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหา พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นการต่อยอดความรู้ด้วยจินตนาการ สู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์

นอกจากค่าย Go Genius ที่จะพาเด็กไปทำกิจกรรมร่วมกันแบบ 3 วัน 2 คืนแล้ว นานมีบุ๊คส์ยังมีค่าย One Day Camp อื่นๆ ให้ร่วมด้วย อาทิเช่น One Day Camp ตอนแก๊งซ่าท้าทดลองวิทย์ กับนักประดิษฐ์อัจฉริยะ ที่พวกเขาจะได้สวมบทนักวิทยาศาสตร์กันได้อย่างเต็มที่

  • ค่ายเยาวชนของนานมีบุ๊คส์ มีค่ายที่น่าสนใจสำหรับเด็กตลอดทั้งปี
  • สอบถามรายละเอียดหรือสมัครเข้าค่ายได้ที่ โทร.02-662-3000 กด 1 หรือ www.nanmeebooks.com

Powered by HELLO! Education