เพราะการเรียนรู้ของบุตรของท่านคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ประสบการณ์การ เรียนออนไลน์ ของนอร์ดแองเกลียเอ็ดดูเคชั่น และ Regents International School Pattaya ช่วยให้บุตรของท่านสามารถเข้าถึงการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวได้ตลอดเวลา สอนโดยครูผู้สอนระดับโลกของเรา

ประสบการณ์การ เรียนรู้ออนไลน์ ของนอร์ดแองเกลียเอ็ดดูเคชั่นคืออะไร?

ไม่ว่าครอบครัวของท่านจะอยู่ที่ไหนในโลก นอร์ดแองเกลียเอ็ดดูเคชั่น และ Regents International School Pattaya สามารถต้อนรับบุตรหลานของท่านเข้าสู่ห้องเรียนของเขาผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา

ที่ Virtual School เด็กๆ จะสามารถ

  • มีส่วนร่วมในบทเรียนพร้อมกับครูระดับโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
  • รับและส่งงานได้ไหลลื่น ไร้อุปสรรค์
  • ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างอิสระ
  • ได้รับการยอมรับยกย่องในการทำงานที่โดดเด่น

เรานำบทเรียนที่สร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจมาสู่บุตรของท่านผ่านระบบการเรียนออนไลน์ แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านได้รับหลักสูตรการศึกษาเต็มรูปแบบ พร้อมๆ กันกับการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองขณะอยู่ที่บ้าน

ทีมครูผู้สอนระดับโลก พร้อมด้วยเครื่องมือสื่อการสอนครบถ้วนทันสมัย ทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาโดยครูสอนวิชาพลศึกษา หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการคิดนอกกรอบ กบุตรของท่านจะได้รับผลประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของครูผู้สอนกว่า 9,000 คนทั่วโลก

นอกจากนี้ นักเรียน 66,000 คนของเรายังสามารถสื่อสารด้วยกันได้ ผ่าน Global Campus เพื่อทำงานร่วมกันและสร้างความคิดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก นักเรียนจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่ตั้งโดย Massachusetts Institute of Technology หรือเพื่อแก้ปัญหาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNICEF นักเรียนของเราจากทั่วโลกสามารถมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของแต่ละคนได้จากบ้านของตัวเอง