ในแต่ละปี เราได้ยินข่าวนักเรียนมากมายเดินทางไปสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเมื่อพูดถึงม.ปลาย เราต่างเข้าใจกันโดยอัตโนมัติว่า จะต้องมีการแบ่งการเรียนเป็นแผนการเรียนหรือสายต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

การแบ่งแผนการเรียนของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั้น เต็มไปด้วยความพิเศษที่น่าสนใจ ซึ่งจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะประกาศยุบแผนการเรียนย่อยๆ ของสายวิทย์-คณิต ให้เหลือเพียง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพียงแผนเดียว แต่นักเรียนก็ยังคงสามารถเลือกวิชาเสริมต่างๆ ในระดับ ม.5 – ม.6 ได้ดังเดิม

ซึ่งทางเราอยากจะชวนดูความน่าสนใจของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์แบบเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากัน ว่าจะมีความน่าสนใจแค่ไหน และพี่ๆ รุ่นก่อนๆ เคยเรียนอะไรกันบ้าง

วิชาภาษาต่างๆ

เป็นการสอนเสริมภาษาต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนที่สนใจ

  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเยอรมัน

วิชาบริหารการจัดการ

นักเรียนจะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ, การเงิน, บัญชี รวมถึงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาคุณภาพชีวิต

วิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของสาธารณสุขเบื้องต้น สุขภาพ ร่างกายมนุษย์

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประยุกต์

จะเป็นการเรียนการสอนที่มีวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ กับ การออกแบบและเทคโนโลยีประยุกต์ (C-SMaRT) โดยนักเรียนจะได้รวมกลุ่มกันสร้างโรบอทด้วย

วิชาคอมพิวเตอร์

เป็นการเรียนในวิชาโปรแกรมต่างๆ อย่างภาษาซี ภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สายภาษาต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – คณิตศาสตร์

หรือ “ศิลป์คำนวณ” ที่เราคุ้นเคยกัน แผนการเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาในกลุ่มการบริหารจัดการ และได้เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับสายวิทย์ รวมถึงได้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นเอีกด้วย

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – ฝรั่งเศส

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 80 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – เยอรมัน

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 80 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – ญี่ปุ่น

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 80 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – สเปน

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 25 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – จีน

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 60 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาษา – เกาหลี

อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจำนวน 35 คน

หลากหลายแผนการเรียน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โครงการ Gifted

คือ โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ นักเรียนต้องการจะเรียนในห้องเรียนนี้จะต้องผ่านการคัดเลือก สำหรับสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะมีห้อง Gifted 2 ห้องด้วยกัน ก็คือ Gifted คณิตศาสตร์ และ Gifted วิทยาศาสตร์

ซึ่งก็เรียกได้ว่า ห้อง Gifted เป็นห้องเรียนที่รวมนักเรียนระดับต้นๆ ของโรงเรียนไว้ด้วยกัน และเด็กนักเรียนห้องนี้ต่างก็ได้รับทุนการศึกษาต่างๆ รวมถึงได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ส่วนสายศิลป์ก็จะมีเด็ก Gifted ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนจะกระจายไปตามห้องต่างๆ  ไม่ได้มีการแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษอย่างชัดเจน