ระบบ TCAS คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่เริ่มใช้กันมาสักระยะนึงแล้ว สำหรับปัจจุบัน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยรายละเอียดการปรับรูปแบบของการคัดเลือกนี้ โดยจะค่อยๆ ปรับไปทีละน้อย จนถึง TCAS66 เบื้องต้นจะมีการลดรอบ ลดรูปแบบ ไปจนถึงการปรับรูปแบบข้อสอบใหม่ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกัน

TCAS63

 • รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
 • รอบการสมัคร : 5 รอบ (Portfolio, โควต้า, รับตรงร่วม, Admission, รับตรงอิสระ)

TCA64

 • รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
 • รอบการสมัคร : 4 รอบ (Portfolio, โควต้า, Admission 1-2, รับตรงอิสระ)

TCAS65

 • รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
 • รอบการสมัคร : 4 รอบ (Portfolio, โควต้า, Admission 1-2, รับตรงอิสระ)

TCAS66

 • รูปแบบการคัดเลือก : 4 แบบ (ยกเลิก Admission 2)
 • รอบการสมัคร : 4 รอบ (Portfolio, โควต้า, Admission, Direct Admission)

ปรับข้อสอบ GAT

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ จะมีการปรับข้อสอบ GAT ใน ระบบ TCAS ปี 64 เบื้องต้นจะมีข้อสอบ T-GAT เพิ่มเติมเข้ามา สำหรับบางมหาวิทยาลัยที่ต้องการวัดด้านความถนัดและสมรรถนะ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ทั้งในรอบ โควตา, รับตรงร่วมกัน และ รับตรงอิสระ

เท่ากับว่าเด็กจะตั้งใช้คะแนนของข้อสอบ GAT/PAT ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และข้อสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบ Aptitude & Competency Examination มี 3 Domains ได้แก่

English Communication (800 คะแนน)

 • Evidence-Based Reading
 • Writing and Language Usage

Cognitive & Logical Thinking (800 คะแนน)

 • Quantitative Math
 • Analytical and Logical thinking

Future Workforce Competencies (800 คะแนน)

 • Essential skills
 • Global citizen attitude

ปรับข้อสอบ PAT

การปรับข้อสอบ PAT จะเกิดขึ้นใน TCAS ปี 66 (T-PAT) โดยมีการลดจำนวนสอบจาก 7 วิชา เหลือเพียง 5 วิชา ได้แก่

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • แพทยศาสตร์ (รวม ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์)