ทาง Rugby School Thailand ได้ทำการปรับโปรแกรม Remote Learning Programme เพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 2-18 ปี ในระหว่างปิดโรงเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากแผนกคอมพิวเตอร์และแผนกไอทีที่ได้ทำการวางระบบต่างๆ ให้โรงเรียนสามารถเริ่มต้นชั้นเรียนออนไลน์ รวมถึงทำกิจวัตรต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากที่สุด

Rugby School Thailand’s remote learning programme during COVID-19

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอังกฤษ (British curriculum) เลือกใช้โปรแกรมการเรียนรู้จากระยะไกล (Remote Learning Programme) ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ และเว็บไวต์ remote learning ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถค้นหาวิดีโอต่างๆ ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเรียนกันได้ตั้งแต่ระดับ Pre-Prep จนถึง Year 2

ในระดับ Pre-Prep ระบบจะมีการอัปโหลดบทเรียนและการสอนในทุกๆ วัน สำหรับนักเรียนแต่ละชั้นปี เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบเจอกับคุณครู และไม่จำเป็นต้องออนไลน์ในเวลาที่กำหนด

สำหรับระดับ Prep School (ปีที่ 3 – ปีที่ 8) จะได้รับการกำหนดกิจวัตรประจำวันที่มากขึ้น จะมีวิดีโอสำหรับ “เช็คอิน” พร้อมด้วยบทเรียนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแต่ละวัน มีการใช้ Google Classroom เข้ามาช่วย สำหรับการมอบหมายการบ้านหรือชิ้นงานในแต่ละบทเรียน เพื่อความเข้าใจบทเรียนที่มากขึ้น

และใน Senior School ที่มีการสอบ IGCSE และ A Level บทเรียนออนไลน์ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น มีการแบ่งปันงานและความรู้ต่างๆ ในระบบออนไลน์ เพื่อให้คุณครูได้ติดตามความก้าวหน้าในการสอน ความเข้าใจในบทเรียน รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของนักเรียน

The Remote Learning

โปรแกรมการเรียนรู้จากระยะไกล ของ Rugby School Thailand ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ด้วยระบบ Support For Learning (SFL) ระบบที่ให้การสนับสนุนนักเรียนเพื่อให้ได้รับการเรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และระบบ English As Additional Language (EAL) การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านระบบ Google EAL ที่จะได้รับการพัฒนาใน ภาคเรียนที่ 3

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน ในแต่ละวิชาจะมีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น การระบายสี, หนังสือเสียง audiobooks, การแสดงละคร, เกมตอบคำถามและอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อีกทั้งรายวิชา PE และกีฬา ก็ได้จัดทำวิดีโอออกกำลังกาย สร้างความท้าทายและแรงบันดาลใจให้เด็กๆ หันมาดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละ Division ให้เด็กๆ ได้รู้สึกไม่ห่างไกลจากเพื่อนๆ และโรงเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน นอกจากนี้คุณครูของที่ Rugby School Thailand ยังมีการให้คำปรึกษาพบปะออนไลน์กับเด็กๆ ที่ต้องการพูดคุยเป็นประจำอีกด้วย

ติดต่อ Rugby School Thailand