ขั้นตอนแรกของเข้าสู่ระบบ TCAS สำหรับขั้นตอนการ เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ก็คือการ ลงทะเบียน TCAS ผ่านระบบ mytcas.com ซึ่งจะต้องทำอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย

MyTCAS คือ

 • ระบบของ ทปอ. ระบบที่ใช้บริหารจัดการสิทธิ์ต่างๆ ของการรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ
 • ยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS เราจะได้ Username และรหัสผ่าน ไว้เพื่อเข้ามาดำเนินการต่างๆ
 • เช็คข้อมูล เกรด คะแนนสอบที่ ทปอ. นำมาใช้คำนวณในการคัดเลือก
 • มหาวิทยาลัยดึงคะแนนผู้สมัครไปคัดเลือก
 • เข้ามา ยืนยันสิทธิ์ และ สละสิทธิ์ TCAS ทุกรอบ ตั้งแต่รอบที่ 1 – 5
 • สมัคร TCAS รอบที่ 3 และ รอบที่ 4

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน TCAS

การลงทะเบียน TCAS เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะต้องทำการลงทะเบียนทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com กดเลือกตรงเมนู “ลงทะเบียน”

จากนั้นจะปรากฎหน้าจอการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนขึ้นมาตามลิงค์เว็บไซต์ดังนี้ : https://student.mytcas.com/

สมัครตอนไหน

 • สำหรับคนที่ต้องการยื่นรอบที่ 1 – 2 ให้สมัครลงทะเบียนก่อนเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 หรือรอบที่ 2
 • สำหรับคนที่ไม่ต้องการยื่นรอบที่ 1 – 2 ให้สมัครลงทะเบียนก่อนเปิดรับสมัคร รอบที่ 3 หรือ รอบที่ 4

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน TCAS ผ่านระบบ mytcas

การลงทะเบียน TCAS ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง

นักเรียนระดับนั้น ม.6 ทุกคนเหลือเทียบเท่า สามารถลงทะเบียน TCAS ได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

 • นักเรียน ม.6 ทุกคน
 • นักเรียนเทียบเท่า ปวช. กศน. ที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
 • เด็กซิ่ว ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ ใช้แอคเคาท์เดิมได้ แต่ต้องเข้าไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
 • เด็กซิ่วปีอื่นๆ ที่ไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

การสร้าง User & Password

เข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทนักเรียนออกเป็น

 • ผู้สมัครสัญชาติไทย ใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลักในการสมัครเข้าใช้งานระบบ พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ให้ใช้เป็นเลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ. ให้ใช้เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษแทน

การ ลงทะเบียน TCAS

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • เลขประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อนามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รหัสผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
  – ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  – ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
  – ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
 • อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ
  โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็น username ได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยแนบหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบบกำหนด
 • วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยผ่านระบบ One Time Password (OTP)

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน TCAS ผ่านระบบ mytcas

การตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียน TCAS

ทำการตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย โดยรายละเอียดจะถูกดึงมากจากศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อย่างข้อมูลพื้นฐาน (ผลคะแนน GPAX และผลสอบต่างๆ จาก สทศ.) ให้ผู้สมัครได้ทำการตรวจสอบ

หากข้อมูลที่ถูกดึงมาถูกต้องไม่ต้องแนบเอกสาร แต่ถ้าพบว่าข้อมูลผิดน้อง ๆ สามารถทำการแจ้งแก้ไขได้ พร้อมแนบรูปถ่ายหลักฐานที่ถูกต้อง และผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบเอกสารเพื่อเทียบวุฒิด้วยนะ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะต้องกรอก

 • ส่วนสูง และน้ำหนัก
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 • ชื่อ-นามสกุลของบิดา และมารดา
 • ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล
 • ชื่อ-นามสกุลของคุณครู หรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ

คู่มือ TCAS