ในการคัดเลือก TCAS รอบแรกที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนส่ง TCAS Portfolio 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ทำให้เกิดข้อสงสัย ถกเถียงกันไปว่าทั้ง 10 หน้า นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าแตะละมหาวิทยาลัยย่อมกำหนดเนื้อหาต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป หรือไม่บางแห่งก็ปล่อยอิสระไม่กำหนดหรือบังคับอะไรเลยก็เช่นกัน

ดังนั้นเรามาดุกันคร่าวๆ ดีกว่าว่าใน TCAS Portfolio 10 หน้า นั้นน้องๆ นักเรียนควรจะมีเนื้อหาอะไรในนั้นบ้าง และควรเตรียม Port อย่างไรจึงจะเข้าตากรรมการ

สิ่งที่จะต้องมีใน TCAS Portfolio

 • หน้าที่ 0 : หน้าปก (ไม่นับรวมใน 10 หน้า)
 • หน้าที่ 1 : ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
 • หน้าที่ 2 : ประวัติการศึกษา
 • หน้าที่ 3 : เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
 • หน้าที่ 4 – 7 : รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
 • หน้าที่ 8 – 10 : กิจกรรม

** อย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดในการจัด TCAS Portfolio ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษใน TCAS Portfolio

หน้าปก

หน้าปกเป็นสิ่งแรกที่กรรมการจะได้เห็น ดังนั้นจึงต้องทำให้มีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ สื่อถึวงคณะและสถาบันที่ทำการสมัคร ที่สำคัญต้องมีรายละเอียดครบถ้วน

 • ชื่อ-สกุล
 • โรงเรียน
 • คณะ
 • สาขา
 • มหาวิทยาลัยที่ยื่น

Resume

หน้าประวัติส่วนตัวแบบย่อๆ จะเป็นส่วนที่ทำให้คณะกรรมการรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น ดังนั้นจึงควรใส่ข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เพิ่มเติมด้วยความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ ทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนในคณะที่ยื่น รวมถึงงานอดิเรกที่ทำในเวลาว่าง และอย่าลืมใส่รูปภาพที่สวยงามชัดเจนของตัวนักเรียนเองลงไปด้วย

ประวัติการศึกษา

บอกถึงเส้นทางการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งโรงเรียนที่เคยศึกษามาในแต่ละระดับชั้น รวมถึงผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ย (GPAX)

เหตุผลที่เลือกเรียน

ส่วนนี้ควรเป็นเรียงความขนาดสั้นที่บอกคร่าวๆ ถึงเหตุผลที่เลือกเรียนคณะหรือสาขาวิชาที่สมัครนี้ ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณะ ในบางโครงการอาจจะกำหนดหัวข้อมาให้ อย่าอ่านระเบียบการให้รอบครอบ

รางวัล ผลงาน เกียรติบัตร

เป็นพาร์ทที่จะโชว์ศักยภาพของน้องๆ นักเรียนแต่ละคน ในส่วนนี้ให้เน้นไปที่ผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล ถ้าหากว่าน้องๆ มีผลงานที่หลากหลาย น้องๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ผลงานทั้งหมดที่มี ให้คัดเลือกเฉพาะชิ้นที่โดดเด่น และมีความเกี่ยวข้องกับคณะที่สมัคร