Panyaden International School โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ โดยการรับส่วนลดตรงนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

ส่วนลด 10% สำหรับนักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 2563-64 ด้วยการสนับสนุนจาก Erber Family Foundation (Thailand) โดยส่วนลดนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าธรรมเนียม EAL และ TAL และพิเศษสุดๆ กับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 30% สำหรับหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IBDP) ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา 2564

ต้อนรับปีการศึกษาให้พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจาก Panyaden International School

โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ภายใต้พันธกิจในการวางรากฐาน “การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณค่าเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักเอาใจใส่และคำนึงถึงจิตใจผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยนำปรัชญาพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงแก่นักเรียนทั้งความรู้ด้านวิชาการและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการบ่มเพาะจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กๆ ลดการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น อาคารเรียนอันโดดเด่นมีเอกลักษณ์สร้างมาจากดินและไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพื้นเขียวขจีกว่า 14 ไร่ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด

ต้อนรับปีการศึกษาให้พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจาก Panyaden International School

หลักสูตร International Baccalaureate Programme หรือ IB เป็นระบบการศึกษาเก่าแก่ที่ใช้แพร่หลายมากกว่า 125 ประเทศทั่วโลกโดยมุ่งสร้างพลเมืองโลกที่มีความกระตือรือร้น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น ใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต นักเรียนจะได้ฝึกความคิดเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนบริหารเวลาในการค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เปิด IB Diploma Programme ทั้งหมด 19 โรงเรียน

ซึ่งทางโรงเรียนกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาระดับโลกร่วมกับ Erber Family Foundation (Thailand) ในเดือนสิงหาคม 2564 และ Panyaden International School จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 2 ที่จะเสนอ IBDP ในภาคเหนือของประเทศไทย