อีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ อย่าง Glory Singapore International School หรือ GSIS นำเสนอ Online Learning Program เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่โรงเรียนต้องระงับกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนชั่วคราว

สำหรับ Online Learning Program ที่ GSIS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 2-18 ปี (Nursery – Grade 12) โดยยังคงให้ความสำคัญด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

Glory Singapore International School (GSIS) โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2008 เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ และผสมผสานกับ British Curriculum โดยพัฒนาให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น Glory Singapore International School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Nursery ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12)

โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% จากคุณครูเจ้าของสำเนียงในทุกชั้นเรียน ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาควบคู่ไปกับความรู้ในด้านวิชาการที่ทาง Glory Singapore International School ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โครงสร้างของวิชาการต่างๆ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น นอกจากที่นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนยังมีโปรแกรม Cambridge ที่เพิ่มเติมเข้ามาและการสอนพิเศษในวิชา SAT ที่ใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Online Learning Program จาก GSIS เรียนรู้ได้ที่บ้าน ความรู้แน่นกิจกรรมเพียบ

ติดต่อ Glory Singapore International School