วันเปิดเทอม ปิดเทอม สำหรับปีการศึกษา 2563 ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการอัปเดตแล้ว สำหรับปีการศึกษา 2563 ปิดเทอม 54 วัน เนื่องมาจากผลกระทบของโรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบัน วันที่ 8 พ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วง โควิด-19 ว่า กรณีการเพิ่มเวลาพักระหว่างภาคเรียน ได้มีการหารือและกำหนดให้แต่ละภาคการศึกษา ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ 1

  • เปิดเรียน : วันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63
  • ปิดเทอม : วันที่ 14 – 30 พ.ย. 63 (รวม 17 วัน)

ภาคเรียนที่ 2

  • เปิดเทอม : วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64
  • ปิดเทอม : วันที่ 10 เม.ย. – 16 พ.ค. 64 (รวม 37 วัน)

รวมทั้งสิ้น ปิดเทอม 54 วัน

ในส่วนของวันเรียนที่ขาดไป ภาคเรียนที่ 1 ขาดไป 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 ขาดไป 12 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายณัฏฐพล ออกแถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563 ประเด็นสำคัญคือ พื้นที่ที่ปลอดภัยจะให้ไปโรงเรียนได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online ส่วนกำหนดการเปิดเทอมยืนยันวันที่ 1 ก.ค. 63

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ