สภาวะทางจิตใจ เรื่องที่หลายๆ ฝ่ายกำลังให้ความสนใจ โดยปกติแล้ววิชาเรียนที่เราคุ้นเคยกันคงจะหนีไม่พ้น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนหลายแห่งในประเทศอังกฤษได้ตระหนักถึงเรื่องของความแข็งแกร่งของสภาวะภายในจิตใจมากยิ่งขึ้น เป็นที่มาของการเตรียมเนื้อหาหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่อง สติ (Mindfulness)

กว่า 370 โรงเรียนในประเทศอังกฤษ ได้เริ่มเอาเนื้อหาเกี่ยวกับ สติ เข้ามาประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสภาวะของจิตใจ เป็นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อความรู้สึกในอนาคต

โดยทางรัฐบาลอังกฤษได้พูดถึงการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรต่างๆ ได้มีการปรึกษาผู้เชี่ยนวชาญด้านภาวะจิตใจอย่างจริงจัง เพื่อออกแบบแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถควบคุมภาวะจิตใจของตนเองได้รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ทางร่างกาย อย่างการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, วิธีการหายใจ ที่จะใช้ในการควบคุมตัวเองเมื่อสภาวะจิตใจแปรปรวน

ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่ ภาครัฐได้ทำแบบสำรวจแล้วพบว่า “เด็กอังกฤษอายุระหว่าง 5 -19 ปี พบคนที่เผชิญกับปัญหาด้านโรคทางจิตใจ (mental disorder) ถึง 1 ใน 8 คน และยังพบว่า โรคทางจิตใจอย่าง โรคซึมเศร้า, โรควิตกกังวล ก็เกิดขึ้นในเด็กจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว”

ที่มา : https://www.nytimes.com/2019/02/04/world/europe/uk-mindfulness-children-school.html

https://www.gov.uk/government/news/one-of-the-largest-mental-health-trials-launches-in-schools