พูดถึงโรงเรียนชายล้วน เรามักจะนึกถึง “จตุรมิตรสามัคคี” ซึ่งเป็นรวมรวมเหล่าโรงเรียนเก่าแก่ที่ผลิตนักเรียนสุภาพบุรุษ พร้อมไปด้วยความเก่งและศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ เรามาทำความรู้จัก ว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง แล้วเค้าทำกิจกรรมอะไรกัน

ทำความรู้จักกับ “จตุรมิตรสามัคคี”

ชื่อของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่าง 4 โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ ประกอบไปด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งจะจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี ที่สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแต่ละครั้ง

โดยแรกเริ่มในปี พ.ศ.2507 เป็นการชักชวนกันของอาจารย์ใหญ่แต่ละโรงเรียนให้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 สถาบัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียน ก่อนที่จะมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างการเชียร์บอล, การแปรอักษร เพิ่มเข้ามาเป็นสีสันของจตุรมิตรสามัคคีต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

กิจกรรมต่างๆ ใน จตุรมิตรสามัคคี

หลายๆ คนอาจจะเข้าใจ “จตุรมิตรสามัคคี” เป็นการแข่งขันเฉพาะฟุตบอลเท่านั้น แต่ความจริงแล้วภายในงานจะประกอบไปด้วยหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน และทั้งหมดที่เราได้เห็นนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนมัธยม 100%

การแข่งขันฟุตบอล

กิจกรรมการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของงาน โดยมีศักดิ์ศรีของโรงเรียนเป็นเดิมพัน การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬาที่หลักที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งฟุตบอลนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกๆ คนมารวมตัวกัน มาเชียร์นักกีฬา มาช่วยกันแปรอักษร ทาทักทายรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ละโรงเรียน

การแปรอักษร

เป็นการโชว์ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งกว่าจะเกิดเป็นโค้ดแปลอักษรแต่ละชิ้นนั้น ต้องผ่านการวางแผน การเตรียมตัว และฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้น

ในแต่ละครั้งที่มีการจัดงานก็จะมีการโชว์นวัตกรรมการแปลอักษรใหม่ๆ เรื่อยๆ ทั้งโค้ดมือ โค้ดไฟ การแปรอักษรสามมิติ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากฝีมือของเหล่านักเรียนมัธยมทั้งสิ้น

การเชียร์

เชียร์กีฬาแบบลูกผู้ชายของนักเรียนโรงเรียนชายล้วน ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ย่อมมีเพลงเชียร์ เพลงประจำโรงเรียนมากมาย รวมไปถึงการบูมเพื่อปลุกใจต่างๆ ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความฮึกเหิม ปลุกเร้าอารมณ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

รู้จักกับ 4 โรงเรียนชายล้วนของจตุรมิตรสามัคคี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่บนถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ โดดเด่นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่จบไปโดยเฉพาะด้านวิชาการ ภาษา และความเป็นผู้นำ

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เบอร์โทร : 02-221-6701
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : Suankularb Wittayalai School

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนของชาวยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย (เอกชน) และเป็นโรงเรียนชายล้วนที่ก่อตั้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีศิษย์เก่าที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ ทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหาร

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เบอร์โทร : 02-630-7111
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : Assumption College

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีศิษย์เก่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งองคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีหลายกระทรวง นักร้อง นักแสดง ผู้จัดรายการ

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เบอร์โทร :02-637-1852
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : Bangkok Christian College

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เบอร์โทร : 02-621-5801
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : Debsirin School