พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) อีกหนึ่งสิ่งสำคัญใการสมัครเข้าเรียนในระบบนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบ ทั้งระดับปริญญาตรีและโทนั้น นอกจากผลการเรียน คะแนน GPAX คะแนนสอบ จดหมายแนะนำ และ Statement of Objectives

พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็นการรวบรวมผลงานทางศิลปะ งานออกแบบ งานหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ ดังนั้นผู้สมัครจึงควรศึกษาพอร์ตโฟลิโอ requirement ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ดีก่อนจัดทำ ว่าต้องการเนื้องาน รูปแบบ จำนวน ขนาดของพอร์ตโฟลิโอเท่าไร…และอย่างไร

เราได้ ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ INDA หลักสูตรนานาชาติ สาขาการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก มาให้คำแนะนำ

“ก่อนอื่นต้องเตรียมทำงานเก็บไว้ก่อนสมัคร 2 – 3 ปี เช่น งานถ่ายรูป งานเสื้อยืด งานประดิษฐ์จากเศษผ้า หรืองานที่ทำจากการเรียนคอร์สพิเศษ จากนั้นคัดเลือกงานให้ได้ความหลากหลายทั้งประเภทและเทคนิค งานต้องสะท้อนความคิด การกระทำ และตัวตนของผู้สมัคร แต่ไม่ควรส่งมาประเภทเดียว เช่น ส่งมา 20 ชิ้น เป็นหุ่นยนต์หรือการ์ตูนทั้งหมด อย่างนี้ไม่เอา”

จะสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอร์ตโฟลิโอสำคัญอย่างไร

สำหรับ INDA ต้องการพอร์ตโฟลิโอเป็นรูปเล่ม ขนาด A4 หนาไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งผู้สมัครต้องคิดถึงรูปแบบ การนำเสนอความเป็นตัวตนออกมา อาจารย์ปรีชญาเสริมว่า “ฝีมือความประณีตในการทำพอร์ตโฟลิโอก็มีความสำคัญ ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแพชชั่น commitment ในการทำงาน สุดท้ายคือต้องทำเอง อย่าไปก๊อปปี้หรือให้คุณพ่อคุณแม่ (หรือออฟฟิศคุณพ่อคุณแม่) หรือจ้างใครทำให้”

ส่วนแนวทางการทำพอร์ตโฟลิโอของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ 5 ปี) อาจารย์ วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พิจารณาใบสมัครของนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตร ได้ให้ข้อมูลว่า

จะสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอร์ตโฟลิโอสำคัญอย่างไร

“ทางคณะฯ แบ่งคะแนนเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ aptitude test หรือการทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม ส่วนที่สองเป็นการสอบสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการนำเสนอพอร์ตโฟลิโอ โดยจะเป็นงานรูปแบบไหนก็ได้ ขอเพียงสะท้อนตัวตนของผู้สมัคร ผลงานเป็นไปได้ทั้งภาพสเกตช์ ผลงานออกแบบต่างๆ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย งานประดิษฐ์ งานหัตถกรรม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความถนัดทางด้านใด

“มีเด็กบางคนเข้าใจว่าตัวเองอยากเป็นสถาปนิก แต่ผลงานที่ใส่มาโดดเด่นในด้านอื่น ทางคณาจารย์ก็จะให้คำแนะนำว่า เขาควรเบนเข็มไปเรียนในสาขาที่ตนฉายแววโดดเด่น เราไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเด็กจะต้องเก่งมาเลย แต่เราจะเน้นว่าเด็กมีแพชชั่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมและงานออกแบบหรือไม่ มีความอดทน มุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันไปตลอด 5 ปี เพื่อออกไปเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพหรือไม่”

อาจารย์วราลักษณ์ยังบอกอีกว่า บ่อยครั้งที่ผู้สมัครมักไม่เข้าใจว่าพอร์ตโฟลิโอควรบอกอะไร แล้วใส่ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมคอร์สต่างๆ ที่ไม่ข้องกับสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ซึ่งจะเป็นปัญหาเนื่องจากไม่สามารถประเมินความถนัดและความสนใจของผู้สมัครได้

“ส่วนปัญหาว่าเด็กทำพอร์ตโฟลิโอเองหรือไม่ เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะเรามี aptitude test ซึ่งทางเราออกแบบข้อสอบเอง ผู้สมัครมีเวลาทำให้เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง ทีมอาจารย์มีประสบการณ์มากพอที่จะเปรียบเทียบงานที่ผู้สมัครทำใน aptitude test และผลงานในพอร์ตโฟลิโอ ถ้าหากผู้สมัครไม่ได้เป็นคนทำพอร์ตโฟลิโอเอง เมื่อเปรียบเทียบกัน ทีมอาจารย์เราจะสามารถบอกได้อย่างชัดเจน”

Powered by HELLO! Education