ทุนการศึกษา ที่สุดของความฝันของนักเรียนหลายๆ คน ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ และอดีตเด็กทุนผู้มีประสบการณ์การคว้าทุนจากหลายประเทศ วันนี้เธอจะมาถ่ายทอดเคล็ดลับการสอบชิงทุนเพื่อปูทางสำหรับเด็กทุนรุ่นต่อๆ ไป

“โอกาสผ่านมาต้องคว้าไว้” คือสิ่งที่เชื่อและเป็นจุดเริ่มต้นของการสมัครสอบชิงทุนสำคัญ 2 ทุนในชีวิต หนึ่งคือทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา PEACE-USA Student Exchange Scholarship ที่ Mukwonago High School ในรัฐวิสคอนซิน ก่อนจะเอนทรานซ์เข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสองคือ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือทุนมอนบูโช (Monbusho) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงทุนย่อยระยะสั้นอีกหลายทุน ซึ่ง ดร.รุ่งทิพย์บอกเราว่า ในการขอทุนต้องแน่ใจว่าตนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องมีความสามารถด้านภาษา

รักภาษาอังกฤษและต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเป็นพื้นฐาน รวมทั้งเตรียมตัวเขียน essay หรือเรียงความ ซึ่งต้องสั้นกระชับ ได้ใจความ ให้เห็นว่าเราเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้จริงๆ

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

มีใจที่เปิดกว้าง ต้องรับมือกับ ‘Culture Shock’ จากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ หากถูกมองในแง่ลบ ต้องค่อยๆเรียนรู้วิธีแก้ วิธีที่ดีคือเปิดรับทุกอย่างโดยไม่คาดหวัง

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องมีความกล้าและมุ่งมั่น

กล้าออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ช่วงนั้นรุ่งสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แล้ว และลังเลอยู่ เพราะถ้าเลือกไปอเมริกาก็จะไม่ได้เรียนพร้อมเพื่อน แต่ด้วยความมุ่งมั่น เราเลือกใช้เวลา 10 เดือนในโลกใบใหม่โดยเรียนเกรด 12 หรือชั้น ม. 6 ที่อเมริกา

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องศึกษาและรู้จักทุนเป็นอย่างดี

เราต้องหาข้อมูลของ ทุนการศึกษา ที่จะสมัคร ตอบให้ได้ว่าเหมาะกับเราจริงๆ และต้องแน่ใจว่าเราจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิดกฎที่อาจทำให้ถูกส่งตัวกลับจนเสียประวัติ

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องรู้รอบและมีความสามารถพิเศษ

นักเรียนทุนต้องทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม จากประสบการณ์เธอพบว่า การเรียนรำไทยเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะอาจต้องแสดงวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนประเทศไทย

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องพร้อมที่สุดเมื่อผ่านสู่การสัมภาษณ์

ต้องใช้ไหวพริบและการเตรียมตัวอย่างดี เราควรมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประเทศที่เราจะไป รวมถึงมีความรู้รอบตัวทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมรวมทั้งความชื่นชอบเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องปรับตัวให้ได้เมื่ออยู่จริง

การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแล ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เมื่อมีเพื่อนที่ดีแล้ว เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาและเข้าถึงวัฒนธรรมของเขา

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

รู้จักบุคคลอ้างอิงเขียนจดหมายแนะนำที่น่าเชื่อถือ

เราต้องมีคนที่เขียนจดหมายรับรองที่รู้จักเราเป็นอย่างดี เพราะเรื่องราวของเราที่เป็นประโยชน์กับการได้รับทุน จะสะท้อนออกมาในจดหมาย

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

ต้องตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด

ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปเท่านั้น หากคะแนนไม่ถึง ไม่สามารถสมัครได้ รวมถึงห้ามทุจริตในการแก้หลักฐานที่ใช้สมัคร ข้อนี้เป็นกฎกติกาที่ผู้ให้ทุนกำหนดชัดเจน

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

บทเรียนจากความผิดพลาด ‘อย่าคิดว่าคุณแน่เสมอไป’

สมัยที่ ดร.รุ่งทิพย์ ยังเป็นนิสิตปี 1 ได้มีโอกาสสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. เพื่อไปเรียนที่ประเทศแคนาดา เธอผ่านข้อเขียน แต่กลับพลาดสอบสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมาจากความมั่นใจที่มากไป ทั้งการแต่งตัวที่เราคิดว่าเปรี้ยวเก๋ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปได้คงแต่งชุดที่ดูเรียบร้อยเหมาะสม หรือสวมชุดนิสิตแทน

ทำอย่างไรให้ได้ทุน ประสบการณ์ตรงจาก ‘นักคว้าทุน’ ที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย

หาทุนยุคอินเทอร์เน็ต ยาก – ง่ายอย่างไร

การที่เราค้นทุกข้อมูลได้จากในอินเทอร์เน็ต ทำให้หลายคนเชื่อว่ามีโอกาสหาทุนง่ายขึ้น แต่รุ่งเห็นว่าโอกาสในการได้ทุนขึ้นอยู่กับสมองและความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่า ส่วนตัวแล้วควรหาตัวเองให้เจอก่อน แล้วจึงเตรียมตัวสอบอย่างเต็มความสามารถ

แม้ว่าทุกทุนที่ ดร.รุ่งทิพย์เลือกสอบจะไม่มีข้อผูกมัด แต่เมื่อมีโอกาสเธอพยายามตอบแทนคุณผู้ให้ทุนผ่านการทำงานด้านสื่อสารมวลชนที่ตัวเองถนัด และเมื่อเธอมีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรนานาชาติด้านสื่อสารมวลชน สิ่งที่อยากส่งต่อคือ ความคิดที่ว่าทุกคนมีต้นทุนที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว เหลือแค่คว้าโอกาสนั้นไว้ และหากทำได้ สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

Powered by HELLO! Education