ภาษาและการสื่อสาร เป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญมากในปัจจุบัน คนที่มีความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล ย่อมได้เปรียบกว่าคนทั่วๆ ไป แต่จากรายงานการจัดอันดับทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ โดย อีเอฟ เอดูเคชันเฟิสต์ (EF Education First) จากทั้งหมด 100 ประเทศทั่วโลก พบว่าคนไทยรั้งท้ายในอันดับที่ 74 และยังอยู่ในเกณฑ์ Very Low Proficiency อีกด้วย

EF Education First เผยผลการจัดอันดับความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2019 โดยประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่มีทักษะความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ตามมาด้วย สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก และสิงคโปร์ ตามลำดับ

ทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ ของคนไทย รั้งท้ายระดับโลกและอาเซียน

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 47.61 คะแนน ถูกจัดไว้ในอันดับ 74 จาก 100 ประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ และด้วยผลคะแนนนี้ทำให้ประเทศไทยของเราถูกจัดอยู่กลุ่มประเทศที่มีความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ “Very Low Proficiency” หรือ “ระดับต่ำมาก” อีกด้วย

ซึ่งหากเปรียบเทียบกันเองในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 8 ประเทศ (ยกเว้นลาวและบรูไน) แน่นอนว่า ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่อันดับ 1 ของอาเซียและอันดับที่ 5 ของโลก ส่วนประเทศไทยนั้น ระดับอาเซียนได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 นำหน้าเพียงเมียนมาและกัมพูชาเท่านั้น

นอกจากนี้ผลทดสอบยังบอกเราได้เพิ่มเติมว่า ประชากรในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย มีความสามารถทางด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ มากกว่า ประชากรในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลจาก : EF Education First