จากสถานการณ์การติดเชื้อ หรือ Covid-19 ที่เริ่มแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และในตอนนี้ โควิด-19 ได้ขยายความรุนแรงมาถึงภายในสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ในย่านดอนเมืองแล้ว เริ่มจากกรณีที่มีนักเรียนชั้น ป.3 ของ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จนต้องทำการปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสถึง 14 วัน

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่า มี โรงเรียนนานาชาติ ย่านดอนเมือง จัดกิจกรรมพานักเรียนจำนวน 505 คน ไปทัศนศึกษาในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยในจำนวนดังกล่าวมีครูรวมอยู่ด้วย จำนวน 60 คน และได้เดินทางกลับมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เบื้องตนโรงเรียนดังกล่าวมีมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยการ สั่งให้ครูและนักเรียนกลุ่มที่เดินทางไปทัศนศึกษาเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพัก และปฏิบัติตัวตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนนานาชาติ ได้จัดการปิดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนชั่วคราว และให้นักเรียนเรียนทดแทนผ่านในระบบออนไลน์

สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีกำหนดการพานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ  ทางกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ทบทวนและงดเว้นเดินทางไปก่อน โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มเสี่ยง และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ทางกระทรวงจะมีการนัดประชุมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางป้องกัน รับมือสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19

ข้อมูลจาก