โรงเรียน นานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ลดค่าแรกเข้า 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Nursery จนถึง Year 7 ในปีการศึกษา 2020-2021 ที่จะถึงนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางโรงเรียนได้ที่ BYIS

โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด โรงเรียนนานาชาติที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ เล่น ใช้ชีวิต และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและเพื่อนๆ โดยที่นี่เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 เดือน เป็นต้นไป ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของเหล่านักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเพื่อคนพบความเป็นตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุด และมีความสุขในทุกๆ วัน

ติตต่อเยี่ยมชมโรงเรียน : https://tinyurl.com/yd5bly76
สอบถามเพิ่มเติม : https://bys.ac.th/bys/data/form_fillout.php

BYIS is an intimate campus with a family atmosphere.

📝 We are currently accepting new admissions for Academic Year 2020-21.
📣 Enroll now for SPECIAL DISCOUNTS!
💻 Take your virtual tour of our campus: https://tinyurl.com/yd5bly76
📅 Schedule a virtual live school tour here:http://m.me/byisthailand
📌 To request more information,
please click the link: https://bys.ac.th/bys/data/form_fillout.php

ติดต่อ Beaconhouse Yamsaard International School