โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1981 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างเด็กให้เติบโตอยู่บนความเป็นนานาชาติ และมีความสามารถรอบด้าน โรงเรียนเน้นปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความเฉลียวฉลาดควบคู่ไปกับความเข็มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-6ปี ดำเนินการสอนด้วยระบบการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรญี่ปุ่น การเรียนการสอนของทั้ง 2 หลักสูตรจะประกอบไปด้วย การเรียนเลข, ดนตรี, ตัวอักษร, กีฬา, และ ศิลปะ เด็กๆจะได้รับการกระตุ้นให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ เด็กๆจะได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส

Little chef cooking studio มุ่งเน้นให้เด็กมีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เหมาะกับทุกวัย
Little chef cooking studio มุ่งเน้นให้เด็กมีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เหมาะกับทุกวัย

หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็กที่ Little chef cooking studio ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  เริ่มต้นจากกิจกรรมของหนูน้อยวัย 2 ขวบ ที่เน้นการ ฝึกกล้ามเนื้อมือ หยิบจับ อุปกรณ์ ตะหลิว ทัพพี หรือ วัตถุดิบต่างๆ เช่นการปอกใบผักกาด หรือแม้กระทั่งการทำเมนูง่ายๆ อย่าง ซุปมิโซะ กิจกรรมของ เด็กวัย 3ขวบ จะเน้นด้านการใช้สมาธิ อย่างกิจกรรมการใช้มีดพลาสติกในการหั่นแครอทต้ม ด้วยกุศโลบายให้เด็กจะมีสมาธิจดจ่อ และ ระวังไม่เช่นนั้นมีดอาจจะบาดมือ และ เด็กในวัย  5 ขวบ จะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและท้าทายความสามารถมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การผัด การห่อซูชิ การทำพาเฟ่ต์ ของหวานสไตล์ญี่ปุ่น  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ ให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมนูที่ถูกคิดค้นขึ้นในหลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็กที่ Little chef cooking studio นั้นมีทั้งสิ้น 50 เมนู และถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันจาก นักโภชนาการ คุณครู และ ผู้ปกครอง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆในทุกช่วงอายุจะสนุกสนาน เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆที่สำคัญในแต่ละช่วงวัย และ ยังเอร็ดอร่อยไปกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

เด็กๆจะได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็กที่ Little chef cooking studio ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส ไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ที่เป็นประโยชน์โดยตรงจากการทำอาหารนั้น เด็กๆยังได้เรียนรู้ในคำศัพท์เพิ่มเติม และ วิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติระหว่างการประกอบอาหารอีกด้วย

หนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จในแง่ประสิทธิภาพของหลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็ก ที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ปกครองหลายท่าน คือ บุตรหลานที่มักจะไม่ชอบทานอาหารบางอย่าง เช่น เต้าหู้ แต่เมื่อหลังจากที่เด็กๆ ได้ลองทำ  เกี๊ยวซ่าเต้าหู้  และได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับเต้าหู้, ถั่วเหลือง, ซอสปรุงรส และ น้ำเต้าหู้ ซึ่งทั้งหมดนั้นได้ทำมาจากวัตถุดิบเดียวกัน  ก็ทำให้เด็กๆ เปิดใจลองรับประทานอาหารที่เคยไม่ชอบ  เปิดรับอาหารใหม่ๆ  อีกทั้ง เด็กๆสามารถระบุเครื่องปรุงต่างๆได้หลากหลาย ช่างซักถามและแสดงความสนใจเกี่ยวกับอาหารต่างๆ ในมื้ออาหารมากขึ้น

ความปลอดภัยของเด็กๆ คือสิ่งที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาชาติเมโลดี้ส ให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งตลอดมา ทางโรงเรียนได้มีนโยบาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า กิจกรรม Little chef Cooking studio หรือ หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็ก นั้นปลอดภัยกับลูกน้อยของคุณ อุปกรณ์ต่างๆในครัวไม่ว่าจะเป็น โต๊ะทำอาหาร เตา หรือแม้กระทั่งอ่างล้างจานได้ถูกออกแบบและสร้างให้เหมาะสมกับส่วนสูงของเด็ก คุณครูผู้สอนและผู้ช่วยจะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียด ในการเริ่มต้นของแต่ละชั้นเรียน บุคลากรครูและผู้ช่วยทุกท่านได้รับการอบรมอย่างละเอียดเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 วันเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆระหว่างการทำอาหาร หรือแม้กระทั่งการรับมือกับการแพ้อาหารหรือวัตถุดิบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

 

 

 

 

 

หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับเด็กที่ Little chef cooking studio ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กๆได้ทำอาหารด้วยตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหาร ผ่านการสัมผัส วัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ จนถึง ขั้นตอนการลงมือปรุงอาหาร นอกจากความสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายที่นักเรียนได้รับจากการเข้าครัว อาทิเช่น

  • เรียนรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัย และ ความสะอาดถูกสุขลักษณะในห้องครัว
  • ใช้วัตถุดิบที่เด็กๆรู้จักและคุ้นเคย ในการปรุงอาหาร
  • เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านทางอาหาร
  • ฝึกการสังเกต จากลักษณะ กลิ่น และรสชาตที่เปลี่ยนไปของเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆ ระหว่างการประกอบอาหาร

 

นอกจากนั้นเด็กๆยังได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเข้าสังคม ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ ปลูกฝังนิสัยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เผื่อแผ่แก่ผู้อื่น กิจกรรมการประกอบอาหารสำหรับเด็กที่ Little chef cooking studio ยังได้รับการช่วยเหลือโดย อาสาสมัครพิเศษ และ อาสาสมัครผู้ปกครองอีกด้วย

 

ในปี 2019 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จาก  NPO Kid Square ของประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจในการใช้ผักในท้องถิ่นของไทยในการทำอาหารว่างญี่ปุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แวดวงการศึกษาอาหารในประเทศญี่ปุ่นได้รู้จักกับการผสมผสานระหว่างผักในท้องถิ่นของไทยและอาหารว่างของญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้สได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักของความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารแบบผสมผสาน