โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียน

Suankularb Wittayalai School
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

 • 02-221-6701

About us

Suankularb Wittayalai School โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนชายล้วน ที่โดดเด่นในเรื่องของกิจกรรม กีฬา และด้านการศึกษา หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่อยู่ในระดับแถวหน้าของการศึกษาในบ้านเรา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในเขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

Suankularb Wittayalai School โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อกล่าวถึง โรงเรียนชายล้วน ที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่อยู่ในระดับแถวหน้าของการศึกษาในบ้านเรา หนึ่งในโรงเรียนที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ ‘โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย’ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ได้เป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนบุคคลคุณภาพมาแล้วมากมาย
สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบฯ นั้นถูกสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2425 โดยจัดตั้งให้เป็น โรงเรียนชายล้วน โดดเด่นในเรื่องของกิจกรรม กีฬา และด้านการศึกษา ซึ่งจวบจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งนี้ได้สร้าง บุคคลมีชื่อเสียงมามากมาย อาทิเช่น ป๊อด โมเดิร์นด็อก, ตูน บอดี้สแลม, เจมส์ ธีรดนย์, เปอร์ สุวิกรม, เป๊ก เปรมณัช และอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้โรงเรียนมัธยมชายล้วนแห่งนี้ ยังคงเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองหลายท่าน และอยากที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้นั่นเอง
Cropped 2019 11 3 14 7 42
Cropped 2019 11 3 14 7 58

ข้อมูลที่น่าสนใจของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 
 • ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Suankulab Wittayalai School)
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
 • วันสถาปนา : 8 มีนาคม 2425        
 • สถานที่ตั้ง : 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • คติพจน์โรงเรียน : สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
 • สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
 • อักษรย่อโรงเรียน : ส.ก.
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นผู้นำ
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน
Cropped 2019 11 3 14 17 12

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการรับนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนมีการเปิดรับสมัครนักเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนพิเศษต่างๆ ดังนี้

 • โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) เปิดรับจำนวน 2 ห้องเรียน (80 คน)
 • โครงการการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (GATE Program) จำนวน 4 ห้อง (144 คน)

ซึ่งการคัดเลือกนั้นทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนโดยไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

สำหรับการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมปลาย จะมีการแบ่งห้องเรียน ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ (Gifted-Science) โดยจะสายการเรียนที่เน้นในโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
 • ห้องเรียนพิเศษ (Gifted-Math) คล้ายกันกับ Gifted-Science แต่จะเน้นไปทางหลักคณิตศาสตร์และการคำนวณมากกว่า
 • วิทย์-คณิต เน้นการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
 • ศิลป์-คำนวณ ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเด็กนักเรียนที่เข้ามาโดยการคัดเลือกทางด้านความสามารถพิเศษ ทางกีฬาเป็นหลัก
Cropped 2019 11 3 14 22 29
Cropped 2019 11 3 14 22 42
Cropped 2019 11 3 14 22 57

เห็นได้ว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของความสามารถในด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ในเรื่องของความสามารถเฉพาะด้าน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเน้น และให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ตามคุณสมบัติของนักเรียนสวนกุหลาบ ดังนี้

 • นักเรียนต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
 • นักเรียนต้องสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทุกวิถีทาง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียน
 • นักเรียนต้องพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของตนตลอดเวลา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และทางสังคม
 • นักเรียนต้องมีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวม รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนของสังคมทั่วไป และมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ และรุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
 • นักเรียนต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง จารีตประเพณี และวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ทาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยังมีภูมิหลัง และเกียรติภูมิ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อบ้านเมือง โดยมีศิษย์เก่าเกียรติยศถึง 8 ท่าน ได้แก่

 • ฯพณฯ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรีคนที่1 ที่ปรึกษาราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ฯพณฯ นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5
 • ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 6
 • ฯพณฯ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 - รัฐบุรุษอาวุโส
 • ฯพณฯ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 13
 • ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 - องคมนตรี
 • ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 - ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
 • ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 – องคมนตรี
Cropped 2019 11 3 14 24 33

จากความโดดเด่นทั้งด้านการศึกษา กีฬา และกิจกรรมทางสังคม ทำให้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลายเป็นสถานศึกษาชั้นนำในกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญก็คือ ที่นี่ยังเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน จนทำให้ได้เมล็ดพันธ์ที่งดงาม ทรงคุณค่า เพื่อพร้อมที่จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่มีรากอันแข็งแรง และกิ่งก้านที่สวยงาม เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

Gallery