โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

International Montessori Center
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่

251/183 หมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, 10240

About us

International Montessori Center โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่ หนึ่งในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร Montessori ที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-6 ปี ระดับชั้น nursery ไปจนถึง อนุบาล kindergarten โดยมี ค่าเทอมอยู่ที่ 141,000-150,000 บาท ต่อปี

International Montessori Center โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่ หนึ่งในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร Montessori ที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ด้วยการผสมผสานวิถีการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ให้เข้ากันกับการศึกษาหลักสูตรทั่วไป เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาแบบองค์รวม ครบรอบด้าน เพื่อพัฒนาบุคลิก ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจในตนเอง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 แรกเริ่มเป็น ศูนย์มอนเตสซอรี่นานาชาติ ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-6 ปี ในระดับชั้น nursery จนถึงระดับอนุบาล ด้วยการสอนที่เน้นการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Cropped 2020 2 12 12 19 30

หลักสูตร Montessori
ของ International Montessori Center

หลักสูตรการเรียนที่ริเริ่มโดย Maria Montessori เป็นระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการ การเติบโตของเด็ก โดยการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ที่มีบทบาทในการเรียนรู้ของเด็ก

ห้องเรียนมอนเตสซอรี่จะเน้นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ คุณครูจะแนะนำและสนับสนุนให้เด็กเลือกทำกิจกรรมด้วยตัวเอง โดยครูจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเด็กกับสิ่งรอบๆ ตัว

เป้าหมายหลักของ Montessori คือการช่วยให้เด็กแต่ละคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต กิจกรรมต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม การเจริญเติบโตทางอารมณ์ และการประสานงานทางกายภาพ พร้อมๆ ไปกับการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา  หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับความสุขของการเรียนรู้ เพลิดเพลินกับกระบวนการต่างๆ และสร้างความมั่นใจในตนเอง

นอกจากนี้ครูและเด็กๆ ยังสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันข้อดีของวิธีการเรียนในแบบมอนเตสซอรี่ คือ เด็กเล็กจะรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการด้านวิชาการสังคมและอารมณ์ทั้งหมด สภาพแวดล้อมของมอนเตสซอรี่ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทัศนคติที่ดี ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตในทุกด้านของชีวิต
Cropped 2020 2 12 12 19 54
Cropped 2020 2 12 12 20 11
 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

●  กิจกรรมสร้างงานศิลปะจากการตัดแปะ
●  กิจกรรมวาดภาพระบายสี
●  กิจกรรมปันแป้งและดิน
●  กิจกรรมเคลื่อนไหวไปกับดนตรี
●  กิจกรรมพับกระดาษ
 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

●  กิจกรรมปีนป่าย
●  กิจกรรมกลางแจ้ง
●  ว่ายน้ำ
●  ยิมนาสติก
 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 

●  กิจกรรมอ่านหนังสือ
●  กิจกรรมเล่านิทาน
●  กิจกรรมนับเลข คณิตศาสตร์
●  กิจกรรมเล่นน้ำและทราย
●  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
●  กิจกรรมอบขนม
 กิจกรรมของโรงเรียนและทัศนศึกษา 

●  กิจกรรมกีฬาสี
●  กิจกรรมปีใหม่
●  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
●  กิจกรรมการจบการศึกษา
●  กิจกรรมทัศนศึกษา
Cropped 2020 2 12 12 20 49

ค่าเทอม International Montessori Center

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee

Gallery