โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

ABC Pathways International Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์

92/32 ซอยทวีสุข ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

ABC Pathways International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ย่านสุขุมวิท เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Pre-Nursery จนถึง Kindergarten 3 อายุระหว่าง 2 - 5 ปี ใช้ หลักสูตร ประยุกต์จาก Cambridge University Press EL ค่าเทอม อยู่ที่ 36,000 บาท/ชั่วโมง

ABC Pathways International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ย่านสุขุมวิท เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Pre-Nursery จนถึง Kindergarten 3 อายุระหว่าง 2 - 5 ปี ใช้ หลักสูตร ประยุกต์จาก Cambridge University Press EL 

ตั้งแต่ชั้นเรียนแรกของเด็กๆ ที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เอบีซี แพทเวยส์ นักเรียนจะได้ดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความสุข  ส่งเสริมความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและการเรียนรู้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ABC Pathways ได้พิสูจน์แล้วว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างผู้เรียนที่มีความสุขและให้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ 
Cropped 2020 2 3 15 14 17

เป้าหมายของ ABC Pathways International Kindergarten


ทางโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย สำหรับนักเรียนเพื่อให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยทาง ABC Pathways มีความมุ่งมั่นที่จะ

●    เตรียมผู้เรียนให้เข้าสู่โรงเรียนประถมศึกษา
      ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาติ นักเรียนจะต้องมีมาตรฐานภาษาอังกฤษสูง
      มีความมั่นใจ และเป็นมีความคิดที่เป็นอิสระ พร้อมที่เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นนำ
●    มีความสามารถในการอ่านและเขียน
      โดยนักเรียน ABC Pathways มากกว่า 90% ได้รับคะแนนดีเด่น
      ในการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge: Young Learners (YLE)
●    เพื่อสร้างผู้นำในอนาคต
      ABC Pathways มองนักเรียนว่าเป็น“ ผู้เรียนตลอดชีวิต”
      โดยการสร้างให้เด็กๆ เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน มีความสุข มีความมั่นใจ
      และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคต
Cropped 2020 2 3 15 13 24
Cropped 2020 2 3 15 13 38
Cropped 2020 2 3 15 14 1

หลักสูตร ABC Pathways International Kindergarten 

 Pre-Kindergarten 

●    Pre-Nursery  (อายุ 18 เดือน เป็นต้นไป)
●    Nursery (อายุ 2 ปี)

หลักสูตรของระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล จะเน้นไปในด้านการพัฒนาทางร่างกายและอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ปีการศึกษาแรกของเด็กๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลงเล่นเกม การทำงานศิลปะ และงานฝีมือ เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาและพัฒนาทักษะทางสังคม

 Kindergarten 1 

●    Kindergarten 1 (อายุ 3 ปี)

หลักสูตรของระดับชั้นอนุบาล 1 จะเป็นการใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยพัฒนากายภาพของเด็กๆ สำหรับการเรียนภาษาจะเน้นไปที่การฟัง การทำซ้ำ และการรับคำศัพท์ใหม่ๆ เข้ามา เพื่อพัฒนาความเข้าใจในภาษาอังกฤษ รูปแบบของคำศัพท์จะผลัดเปลี่ยนไปเป็นรายสัปดาห์ โดยสอนการเล่าเรื่อง การสวมบทบาท บทเพลง พร้อมการลงมือทำ กิจกรรมศิลปะและงานฝีมือ
 
Cropped 2020 2 3 15 20 25
 Kindergarten 2&3 

●    Kindergarten 2 (อายุ 4 ปี)
●    Kindergarten 3 (อายุ 5 ปี)

หลักสูตรของระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทาด้านภาษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบหมุนรอบตัวเด็ก ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวบทเรียนต่างๆ เสมอ ในระดับนี้เด็กจะเริ่มพัฒนากระบวนการคิดและเริ่มสร้างความคิดเชิงตรรกะได้ ABC Pathways จึงใช้สื่อที่แตกต่างหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ไม่ว่าจะเป็น FlashCards, การแสดงแบบโต้ตอบ, สัญลักษณ์, แบบจำลอง และแผ่นงานต่างๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเรียน
Cropped 2020 2 3 15 20 38
Cropped 2020 2 3 15 20 49

ค่าเทอม ABC Pathways International Kindergarten

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee

Gallery