โรงเรียนนานาชาติ

Victoria International School (VIS), Banting