โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
โรงเรียนนานาชาติ

International School Bangkok - VERSO
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

104 ถนนบางนา-ตราด ตำบลฉลอง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ, 10540

About us

Verso International School โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ตั้งอยู่ย่านบางนา ไม่ไกลจากเขต กรุงเทพมหานคร ออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่ทันสมัย ให้ความสำคัญกับนักเรียน เน้นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum) เปิดสอน ในระดับ เตรียมอนุบาล จนถึง เกรด 12 ค่าเทอม อยู่ที่ 320,000 - 960,000 บาท ต่อปี

VERSO International School โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยพื้นที่ตั้งอันกว้างขวางกว่า 168 ไร่ ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ถึง 1,800 คน

นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ยังเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่ออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่ทันสมัย ให้ความสำคัญกับนักเรียน เน้น หลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum) เพื่อจุดประกายให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่จุดสูงสุด ปราศจากข้อจำกัดเดิมๆ พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และการประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า
Cropped 2020 4 8 13 4 47
Cropped 2020 4 8 13 5 3

หลักสูตร การเรียนการสอนที่ VERSO International School

 หลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum) 

การเรียนการสอนที่ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า สหวิทยาการ ที่ยึดมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา เน้นการทำโครงงานและการฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

นักเรียนที่ VERSO International School จะได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ หลากหลายวัย โดยมีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด ตลอดจนได้แสดงความสามารถ และเตรียมทักษะที่ตอบโจทย์กับโลกอนาคต
Cropped 2020 4 8 13 5 57

VERSO International School

หลักสูตรการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
 
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มุ่งสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระ
เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
Cropped 2020 4 8 13 5 33
Cropped 2020 4 8 13 6 35
Cropped 2020 4 8 13 6 53
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ได้รับการรับรองจาก สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตก (WASC) องค์กรที่ให้การรับรองสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่า เกณฑ์การประเมินผลการเรียนในระดับต่างๆ ของที่นี่นั้น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก
Cropped 2020 4 8 13 7 11

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ VERSO International School


การก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนนั้นมาจากวิจัย เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน พื้นที่การเรียนรู้ของ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ จะเน้นไปที่ความคล่องตัว และการใช้พื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาคารทรงกลม อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ VERSO นั้น มาจากการออกแบบที่ให้ความรู้สึกของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ แตกต่างจากงอาคารเรียนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำในร่มขนาด 50 เมตร มาตรฐานโอลิมปิก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยระบบเกลือคลอรีน และมีถึง 10 เลน เพื่อการแข่งขัน, สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์, สตูดิโอต่างๆ ทั้งสำหรับงานมัลติมีเดียและสตูดิโอบันทึกเสียง

สนามกีฬาของโรงเรียนที่สามารถจุผู้ชมได้ 1,000 ที่นั่ง, ห้องเวิร์คช็อปและสตูดิโองานประดิษฐ์, อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่และศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน และ โคเวิร์คกิ้งสเปซสำหรับคณาจารย์ เป็นต้น
Cropped 2020 4 8 13 7 31
Cropped 2020 4 8 13 8 17

การสมัครเรียนที่ VERSO International School


ค่าเทอม VERSO International School : Tuition Fees
ผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
สามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-080-6200

และ แจ้งความจำนงเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ : Book for school tour

Cropped 2020 4 29 16 57 52

Gallery