โรงเรียนนานาชาติ

The Tiny Seeds International Pre-School
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะไทนี่ซี๊ด

105/1-3 ซอยนภาศัพท์ 5 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110