โรงเรียนนานาชาติ

The First Steps International Pre-School
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะเฟิรสต์สเต็ปส์

8 ซอย 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110