โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท
โรงเรียนนานาชาติ

The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus
โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท

59-59/1 ถนนสุขุมวิท 49/3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ตั้งอยู่ที่ ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ใช้ หลักสูตรอเมริกัน ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000 - 800,000 บาทต่อปี

The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก โรงเรียนนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้ หลักสูตรอเมริกัน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจาก The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus  โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี

ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo. Many of these exceptional students have received full academic scholarships

Cropped 2019 10 14 9 41 44
Cropped 2019 10 14 9 42 4

The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ซอย 49/3 (ด้านหลังโรงพยาบาลสมิติเวช) เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 500 คน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - เกรด 12 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและร่มรื่น เพื่อให้ผู้เรียนความสุข การเติบโต และการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

Uploads%2f363f6b67 8e57 4b2b 871e 7feb3fa818b4%2famerican school of bangkok 18
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • สำนักงานครูใหญ่
 • สำนักงานธุรการ
 • ห้องประชุม
 • อาคารเรียน ระดับอนุบาล 10 ห้องเรียน
 • อาคารเรียน ระดับประถม 25 ห้องเรียน
 • อาคารเรียนสำหรับมัธยมต้น-ปลาย จำนวน 22 ห้องเรียน
 • ห้องอเนกประสงค์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องดนตรี การแสดง
 
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • สนามบาสเกตบอล
 • สนามเด็กเล่น
 • สนามฟุตบอล
 • ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องรับประทานอาหาร
 • สระว่ายน้ำ (ที่ แรคเกตคลับ)

The American School of Bangkok, Sukhumvit Campus มีความมุ่งมั่นปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความเอื้ออาทร และมีความเป็นมิตรระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ กีฬาและการแสดง ส่งผลให้นักเรียนตระหนักและชื่นชม บริบทของโรงเรียนที่ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ ตามคติประจำโรงเรียนคือ

โรงเรียนแห่งความเป็นผู้นำ” (The School of Leaders)

Gallery