โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก
โรงเรียนนานาชาติ

The American School of Bangkok, Green Valley Campus
โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

900 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

About us

The American School of Bangkok, Green Valley Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ตั้งอยู่บนถนน บางนา - ตราด รับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้ หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ มีหอพักสำหรับ นักเรียนประจำ (โรงเรียนประจำ-Boarding School) ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000 - 800,000 บาท ต่อปี

ยินดีต้อนรับสู่ The American School of Bangkok, Green Valley Campus
โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก
โรงเรียนนานาชาติ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจาก The American School of Bangkok, Green Valley Campus  โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี

ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo. Many of these exceptional students have received full academic scholarships
ที่ The American School of Bangkok, Green Valley Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ผสมผสานการเรียนการสอนเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามรถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ASB มีหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาสติปัญญา, ร่างกาย, อารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ซึ่งเราภูมิใจนำเสนอ AP Capstone โปรแกรมการสัมมนาและการวิจัย ที่นักเรียนสามารถสะสมหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในขณะที่เรียนในระดับมัธยมกับทางโรงเรียนของเรา นอกจากจากนี้ทางเรายังมี Springboard Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับอื่นๆ สำหรับเข้าโปรแกรม AP อีกด้วย
Cropped 2019 11 12 15 20 21
Cropped 2019 11 12 15 20 45
Cropped 2019 11 12 15 21 5
Cropped 2019 11 12 15 21 20


สิ่งอำนวยความสะดวกใน
The American School of Bangkok, Green Valley Campus

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • สำนักงานใหญ่ของ
 • สำนักงานธุรกิจ
  (การรับสมัคร, การเงิน, การบริการและการขนส่ง)
 • ห้องคณะ
 • ห้องประชุม
 • 27 ห้องเรียน
 • 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • สตูดิโอเพลง
 • โรงละคร
 • โรงละครขนาดเล็ก
 • สตูดิโอศิลปะ 2 ห้อง / ห้อง AV-Video 3 ห้อง
 • ห้องเทควันโด
 • บัลเล่ต์สตูดิโอ
 • โรงยิม / หอประชุม (full size)
 • สระว่ายน้ำ 2 สระ (สระว่ายน้ำ 25 เมตรและสระเด็ก)
 • สนามฟุตบอล
 • สนามเทนนิส
 • สนามกอล์ฟของ Green Valley
 • สนามเด็กเล่น
 • ห้องสมุดพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • โรงอาหาร
 • สำนักงานและคลินิกของพยาบาล
 • กิจกรรมอนุบาล / ห้องเด็กเล่น
 • โรงเรียนประจำ (หอพัก)
และที่นี่ Green Valley Campus ยังเป็นที่ตั้งของ International Preparatory Golf Academy (IPGA) สถาบันฝึกสอนกอล์ฟระดับเยาวชนแบบเต็มเวลาแห่งแรกของเอเชีย ที่ให้การฝึกอบรมระดับโลกสำหรับนักกอล์ฟรุ่นเยาว์โดยนักกอล์ฟมืออาชีพ
Cropped 2019 11 12 15 41 34
นอกจากนี้ เรายังมีหอพักซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุด 100 คน ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารเรียนหลัก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงอาหาร, ห้องสันทนาการสำหรับนักเรียน มีผู้ดูแลหอพักคอยดูแลนักเรียนแบบเต็มเวลา รวมถึงคอยสอนพิเศษหลังเลิกเรียน มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำที่หอพัก สำหรับนักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยรถโรงเรียนในวันศุกร์ และในวันอาทิตย์รถโรงเรียนรับเพื่อมาส่งที่โรงเรียน
ทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัย โดยจะมีการสอนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและมีการจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในอาคารและสนามเด็กเล่น สำหรับผู้ปกครองจะได้รับบัตรประจำตัวส่วนบุคคล ที่ใช้ในการรับ-ส่งเด็ก ที่ ASB

และที่นี่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งผู้บริหาร, อาจารย์ใหญ่, บุคลากร จะดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย คุณครูจะดูแลความปลอดภัยของเด็กแต่ละคนในห้องเรียน
Cropped 2019 11 12 16 44 41
Cropped 2019 11 12 16 45 8
Cropped 2019 11 12 16 45 16
โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มีความมุ่งมั่นปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความเอื้ออาทร และมีความเป็นมิตรระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ กีฬาและการแสดง ส่งผลให้นักเรียนตระหนักและชื่นชม บริบทของโรงเรียนที่ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ ตามคติประจำโรงเรียนคือ
“ โรงเรียนแห่งความเป็นผู้นำ ” (The School of Leaders)