โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก
โรงเรียนนานาชาติ

American School Bangkok - Green Valley Campus
โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

900 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

About us

The American School of Bangkok, Green Valley Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ตั้งอยู่บนถนน บางนา - ตราด รับนักเรียน 2 ขวบ ถึง 18 ปี ใช้ หลักสูตรอเมริกัน เป็นทั้งโรงเรียนประจำ Boarding School และ ไป-กลับ ค่าเทอม 300,000 - 800,000 บาท ต่อปี

โรงเรียนนานาชาติ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจาก The American School of Bangkok, Green Valley Campus  โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี

ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo. Many of these exceptional students have received full academic scholarships
ที่ The American School of Bangkok, Green Valley Campus โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ผสมผสานการเรียนการสอนเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามรถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ASB มีหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาสติปัญญา, ร่างกาย, อารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ซึ่งเราภูมิใจนำเสนอ AP Capstone โปรแกรมการสัมมนาและการวิจัย ที่นักเรียนสามารถสะสมหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในขณะที่เรียนในระดับมัธยมกับทางโรงเรียนของเรา นอกจากจากนี้ทางเรายังมี Springboard Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับอื่นๆ สำหรับเข้าโปรแกรม AP อีกด้วย
Cropped 2019 11 12 15 20 21
Cropped 2019 11 12 15 20 45
Cropped 2019 11 12 15 21 5
Cropped 2019 11 12 15 21 20


สิ่งอำนวยความสะดวกใน
The American School of Bangkok, Green Valley Campus

Cropped 2019 11 12 15 41 34
และที่นี่ Green Valley Campus ยังเป็นที่ตั้งของ International Preparatory Golf Academy (IPGA) สถาบันฝึกสอนกอล์ฟระดับเยาวชนแบบเต็มเวลาแห่งแรกของเอเชีย ที่ให้การฝึกอบรมระดับโลกสำหรับนักกอล์ฟรุ่นเยาว์โดยนักกอล์ฟมืออาชีพ
Cropped 2019 11 12 16 44 41
Cropped 2019 11 12 16 45 8
Cropped 2019 11 12 16 45 16
ทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัย โดยจะมีการสอนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและมีการจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในอาคารและสนามเด็กเล่น สำหรับผู้ปกครองจะได้รับบัตรประจำตัวส่วนบุคคล ที่ใช้ในการรับ-ส่งเด็ก ที่ ASB

และที่นี่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งผู้บริหาร, อาจารย์ใหญ่, บุคลากร จะดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย คุณครูจะดูแลความปลอดภัยของเด็กแต่ละคนในห้องเรียน

Gallery