โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตะลันต์
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

Talents International Pre-school
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตะลันต์

74/1 ซอย 76 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 10250

About us

Talents International Pre-school โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตะลันต์ โรงเรียนนานาชาติแบบคริสเตียน ย่าน พัฒนาการ ที่เปิดสอน หลักสูตร "A Child's World" ตั้งแต่อายุ 18 เดือน - 6 ปี ค่าเทอมอยู่ที่ 200,001 - 300,000 บาท

At Talents International Pre-school, the children can be confident that their existence is personalised, their ideas are heard, their initiative is allowed and their attempts are encouraged. Their instinctive creativity, vibrant imagination and inexhaustible curiosity will be naturally nurtured. As a quality gateway, we provide them with the opportunities to develop their motor and language skills, along with their decision-making, problem-solving, planning, communication and social skills.

The school encourages its students to be confident and gives importance to their ideas. The school encourages each child to imagine and motivates them to take initiatives. This enhances their imagination, creativity and curiosity that leads to learning.
Cropped 2020 2 25 19 2 21
ที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตะลันต์ เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ นั้น เกิดขึ้นจากจินตนาการที่สดใสและความอยากรู้อยากเห็นไม่สิ้นสุด ในฐานะโรงเรียน เราไม่เพียงให้การเลี้ยงดู แต่เป็นเสมือนประตูสู่คุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และภาษาของพวกเขา พร้อมกับฝึกการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน การสื่อสาร และทักษะทางสังคม
Cropped 2020 2 25 20 56 20
Cropped 2020 2 25 20 56 35
Cropped 2020 2 25 20 56 45

Talents International Pre-school

The school promotes sustainable growth which works with all aspects of development – physical, intellectual, emotional and spiritual. The school has a beautiful surrounding with spacious classrooms, small-sized classes for providing personalized attention and dedicated teachers who ensure students have fun while learning.

 Facilities
  • Cafeteria
  • Playground
  • Splash Pool
Cropped 2020 2 25 20 57 4

Gallery