โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ ริเวอร์ไซด์แคมปัส
โรงเรียนนานาชาติ

Shrewsbury International School Bangkok Riverside
โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ ริเวอร์ไซด์แคมปัส

1922 ถนน เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร, 10120

About us

Shrewsbury International School โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายกลางใจเมือง กรุงเทพฯ ใช้ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชาติ ในการเรียนการสอน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 3 - 18 ปี ระดับชั้น ปฐมวัยก่อนอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มี ค่าเทอม โดยประมาณอยู่ที่ 534,000 - 639,800 บาทต่อปี โดยจำนวนนักเรียนต่างชาติราว 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด

Shrewsbury International School โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายกลางใจเมือง กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ด้วยรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ใหม่เอี่ยมและเหมาะกับช่วงวัยของเด็กแต่ละคน ทาง Shrewsbury International School ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเด็กอายุ 3 - 11 ขวบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นให้ โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน และสร้างรากฐานอันมั่นคงเพื่อการศึกษาของพวกเขาในอนาคต ซึ่งพัฒนาและต่อยอดประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งเติมเต็มความฝันให้แก่เด็กๆ

หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 6) แล้ว นักเรียนจะได้ไปเรียนต่อยังริเวอร์ไซด์แคมปัสอันโด่งดัง สถานที่ที่พวกเขาจะได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อไป โชร์สเบอรีเชื่อมั่นในการพัฒนาเด็กแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ การเข้าสังคม และการจัดการอารมณ์ ผ่านหลักสูตรการเรียนที่สร้างสรรค์ นักเรียนจะเป็นเด็กที่มีความสุขและมีความมั่นใจในตนเอง เพื่อการประสบความสำเร็จในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ ยินดีต้อนรับเด็กจากทุกวัฒนธรรม ภูมิหลังและประสบการณ์เข้าสู่โรงเรียนนานาชาติ ที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่อบอุ่น เป็นมิตร ปลอดภัยและดูแลด้วยความห่วงใย ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทางโรงเรียนดูแลเด็กนักเรียนจาก 40 สัญชาติ โดยคิดค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 534,000-639,800 บาท (แบ่งตามระดับชั้นการศึกษา) โดยมีนักเรียนต่างชาติราว 20 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นเด็กไทย ซึ่งนับเป็นส่วนผสมที่ลงตัว 

 

Shrewsbury International School เป็นโรงเรียนสหศึกษาและระบบการศึกษาแบบประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุงฯ (Riverside - วิทยาเขตริมแม่น้ำ) และถนนพระราม 9 (City Campus - วิทยาเขตเมือง) ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2546 อยู่ในหมวดโรงเรียนเอกชน และถือเป็นสาขาใกล้เคียงกับโรงเรียนโชรส์เบอรี่ในสหราชอาณาจักรฯ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ จัดตั้งตามหลักสูตรระบบการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย 

Cropped 2020 0 9 14 35 29

MISSION & CORE VALUES

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ คัดสรรบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุด การจัดสรรทรัพยากรบุคคล เป็นแบบอย่างของการบุกเบิกและพันธกิจของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดรับนักเรียน และการพัฒนาความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ คือการสร้างและนำนักเรียนที่ยอดเยี่ยมมาอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่านักเรียนเหล่านี้จะโดดเด่นในด้านใด ทั้งในห้องเรียน ในคอนเสิร์ตฮอลล์ หรือในสนามกีฬา โรงเรียนใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสมัครเข้าเรียนทำให้มั่นใจได้ว่าการคัดเลือกตอบรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนจะเป็นไปอย่างรอบคอบแม่นยำและเป็นธรรมในทุกขั้นตอน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตั้งเป้าหมายสเพื่อความมุ่งมั่นในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการและการอบรมศึกษาอย่างจริงจัง

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อขยายขอบเขตและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โปรแกรมความเป็นเลิศสนับสนุนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในหลายทาง ทั้งทางด้านดนตรี ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และ กีฬา ที่วิทยาเขตริเวอร์ไซด์ โรงเรียนมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการและกิจกรรมอันยอดเยี่ยมผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม

 Intus si recte ne labora 

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เป็นโรงเรียนนานาชาติตามแบบระดับการศึกษาของประเทศอังกฤษที่มีความร่วมสมัย และมีความมั่นคงในประเพณีดั้งเดิมของโรงเรียนตามแบบเครือสหราชอาณาจักร โดยใช้มาตรฐานที่เป็นแบบอย่างเดียวกันของความสำเร็จในการดูแลและการกำกับดูแลนักเรียนทุกคน ตามคำขวัญของโรงเรียนฯ ถ้าหัวใจคิดว่าถูกต้องทุกอย่างก็จะดี

Cropped 2020 0 9 14 27 13
Cropped 2020 0 9 14 27 27
Cropped 2019 7 5 16 8 34
Cropped 2019 7 5 16 8 17

British Curriculum

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ พัฒนามาจากหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษซึ่งปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและบริบทของประเทศไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชาติจัดให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี ในระยะแรกของการวางรากฐานหลักสูตรปฐมวัย (เริ่มที่อายุ 3 ปี) จะตามด้วยลำดับของระดับการศึกษาชั้น "คีย์สเตจ" ซึ่งมี 5 ลำดับซึ่งส่งนักเรียนต่อสู่โปรแกรม A-level ขั้นสูง (สำหรับอายุ 16-18ปี) อยู่ในขั้นสูงสุด เมื่อถึงเวลาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ พวกเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะความรู้และพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นในการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

เมื่อเด็กๆ เริ่มต้นเข้าเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ พวกเขาจะถูกจัดกลุ่มตามอายุของพวกเขา โดยวันปฐมนิเทศในวันที่31 สิงหาคม กลุ่มอายุตามระดับปีการศึกษาจะถูกจัดกลุ่มเป็นขั้นเป็นตอนโดยหลักๆจะเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละชั้นการศึกษา ในแต่ละระดับชั้นเรียน จะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการทางวิชาการของเด็กแต่ละคน

ในขณะที่นักเรียนก้าวผ่านขั้นตอนระดับการศึกษาชั้น "คีย์สเตจ" ซึ่งมี 5 ลำดับ พวกเขาจะได้เรียนรู้ในทางวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และโปรแกรมภาษาศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรเสริมบางหลักสูตร ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้แบบ bespoke หรือโปรแกรมการเรียนรู้ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน ของ Shrewsbury ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม รวมถึงทักษะทางวิชาการ

ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มีการจัดการรูปแบบการเรียนรู้และจัดสรรทรัพยากรการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการเล่นในห้องเรียนระดับปฐมวัย พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นอิสระมากขึ้นและเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น การพัฒนาเช่นนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบจุดแข็งของตัวเองในทางวิชาการและความสนใจทางวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาทางวิชาการที่มุ่งเน้นเฉพาะ สำหรับหลักสูตร IGCSE และ A-level ที่นักเรียนจะเลือกในระดับสูงเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยและเส้นทางอาชีพในอนาคต

ในระดับการศึกษา คีย์สเตจลำดับที่ 4 (Key Stage 4) คือมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 และ 5 นักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เรียนร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบระดับประกาศนียบัตรรับรองทั่วไป (IGCSE) เทียบเท่ากับการสอบในระดับนานาชาติ นักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแก่นหลักของศาสตร์วิชา ทั้งการคำนวณและวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิชาเลือกเพิ่มเติม การสอบ IGCSE เป็นการประเมินความสามารถของเด็กอย่างเป็นทางการในแต่ละวิชาที่เรียน สำหรับ คีย์สเตจลำดับที่ 5 คือการปูเส้นทางสู่ความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย รือที่รู้จักในชื่อ Sixth Form โดยจัดตามหลักสูตรระดับสูงใช้เวลาสองปีการศึกษาคือ GCSE และ IGCSE ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและใช้ควบคู่ไปกับ Advanced Levels ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่เป็นชุมชนของผู้เรียนรู้ตามระบบการศึกษาแบบภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มีความสามารถในการคิดเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดในโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและในโลกแห่งการทำงานในอนาคต

Cropped 2020 0 9 14 43 44

INTERNATIONAL EARLY YEARS

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่มีสองวิทยาเขต ได้แก่ ริเวอร์ไซด์ (เจริญกรุง) และซิตี้แคมปัส (พระราม 9) ริเวอร์ไซด์เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 18 ปี และเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ซิตี้แคมปัส City Campus นักเรียนทุกคนจะย้ายไปเรียนรวมที่ริเวอร์ไซด์เมื่ออายุ 11 ปี

วิทยาเขตทั้งสองแห่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กเล็กอายุ 3 ถึง 5 ปีโดยเฉพาะ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ในการพัฒนาความอยากเรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะหลักที่จะกำหนดรากฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต

การจัดเตรียมสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็นอนุบาลปีที่1 (สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบโดยนับอายุวันเกิดก่อน 31 สิงหาคม) และอนุบาลปีที่ 2 (สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบโดยนับอายุวันเกิดก่อน 31 สิงหาคม) ชั้นเรียน EY โรงเรียนฯคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL

ในระดับการศึกษามัธยมต้นที่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับเด็กๆ ในการเรียนรู้และเจริญเติบโต โรงเรียนเปิดรับเด็กๆ จากทุกวัฒนธรรมและภูมิหลังประสบการณ์ เข้าสู่ชุมชนของเรา และมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่อบอุ่นเป็นมิตร ปลอดภัยและห่วงใย

ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เคารพภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในห้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแม้ในวัยเด็กเล็กก็สามารถเริ่มพัฒนาทักษะชีวิตที่พวกเขาจะต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มุ่งเน้นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ถึง 11 ปี โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเริ่มต้นความใฝ่รู้และแสวงหาการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถหล่อเลี้ยงและต่อยอดในอนาคต
Uploads%2f683333c4 2152 4d51 9590 bc21f422faef%2f2461 11

The Sixth Form

ในขณะที่นักเรียนเริ่มมุ่งเน้นไปที่ชีวิตหลังโรงเรียน รูปแบบการสอนและระดับความเป็นอิสระจึงมีพัฒนาการเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพที่เติบโตควบคู่กันไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนจะกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตของนักเรียน ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเรา

เป้าหมายของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ คือการช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตหลังโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขามีความรับผิดชอบ และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้นำและจัดการ เพื่อเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนฯจะสร้างเสริมโอกาสเพื่อให้นักเรียนได้เห็นศักยภาพของตนเอง เพื่อให้พวกเขาตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองซึ่งตรงกับความหวังและสิ่งที่ตัวตนค้นพบ ของเส้นทางเดินของนักเรียนแต่ละคน

ในระดับชั้นการศึกษามัธยมปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมและมีโครงสร้างสำหรับนักเรียนที่จะทำงานร่วมกันกับอาจารย์ด้านวิชาการ และ ครูสอนพิเศษ และ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษาผู้รอบรู้ และผู้ปกครอง โรงเรียนฯมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ในการเตรียมพร้อมให้นักเรียนบรรลุการเข้าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Gallery