โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล
โรงเรียนนานาชาติ

International School Bangkok - Royce Royal
โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล

111/433 ซอยหมู่บ้านงามเจริญ 5 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150

About us

Royce Royal International School โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล โรงเรียนนานาชาติสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุระหว่าง 1 - 6 ปี ใช้หลักสูตรแบบ British National Curriculum ควบคู่ไปกับ หลักสูตร Child-centered Curriculum ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ามกลางธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่ม บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ 6,000 ตารางเมตร เข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกจาก ถนนกาญจนาภิเษกและ ถนนพระราม 2 มี ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 200,000 - 300,000 บาท ต่อปี

Royce Royal International School โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล โรงเรียนนานาชาติ สำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุระหว่าง 1 - 6 ปี ใช้หลักสูตรแบบ British National Curriculum ควบคู่ไปกับ หลักสูตร Child-centered Curriculum ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ท่ามกลางธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่ม บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ 6,000 ตารางเมตร Royce Royal International School เข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกจาก ถนนกาญจนาภิเษกและ ถนนพระราม 2

หลักสูตรของ Royce Royal International School

●    หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Child-centered Curriculum
●    มุ่งสร้างเด็กๆ ให้มีความสุข สุขภาพจิตดี ใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันกับเจ้าของภาษา
      มีร่างกายแข็งแรง และมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
●    หลักสูตร British National Curriculum ที่พร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการปฏิบัติ
●    ใช้การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในทุกรายวิชา ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงอายุ 4 ปี
      เพื่อให้เด็กๆ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
●    มีการสอนเสริมภาษาจีนและไทย ในช่วงหลังเลิกเรียน
Cropped 2020 0 27 13 58 51
 British EYFS for 2 year to 5 year olds 

โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล ใช้หลักสูตร British Early Years Foundation Stage สำหรับเด็กอายุระหว่าง 2 - 5 ปี ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นในร่มและกลางแจ้ง อันประกอบด้วย มอนเตสซอรี่, การทำสวน, การทำอาหาร, ว่ายน้ำและการเรียนรู้จากกิจกรรมอื่นๆ โปรแกรม

นอกจากนี้ยังมี Phonics และ Phonemic Programs รวมอยู่ในหลักสูตร เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถอ่านหนังสือได้เมื่ออายุ 4 ปี
 British National Curriculum for ages 5 and above 

สำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป โรงเรียนของเราได้ใช้หลักสูตร British National Curriculum เป็นหลักสูตรแกนกลาง ที่ใช้ในการเรียนรู้ โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ควบคู่การเล่นและการทดลอง นอกจากนี้เด็กๆ ที่ Royce Royal International School ยังได้รับการสอนให้อ่านและเขียนภาษาไทยพื้นฐานตั้งแต่อายุ 4 ปี อีกด้วย
Cropped 2020 0 27 14 26 1
Cropped 2020 0 27 14 26 16
Cropped 2020 0 27 14 26 37

Kindergarten Programs


 Toddler ( Age 2 to 3-year-olds) 
คุณครู 1 คน : นักเรียน 6 คน

สำหรับเด็กเล็กวัยเตาะแตะ ทางโรงเรียนได้ขัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ EYFS จากสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นไปที่ พัฒนาการทางภาษา การสื่อสาร การออกเสียง การปรับตัวของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เสริมด้วยการเรียนรู้แบบ Montessori หนึ่งคาบเรียนต่อวัน
 Early Years 1 (Age 3 to 4-year-olds) 
คุณครู 1 คน : นักเรียน 6 คน

ระดับชั้น EY1 (ก่อนวัยเรียนระดับ 1) ทางโรงเรียนใช้หลักสูตร British Early Years Foundation Stage ของอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา, การสื่อสาร, ด้านกายภาพ, ทางสังคมและอารมณ์ รวมไปถึงการอ่าน การเขียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศิลปะแขนงต่างๆ การแสดงและการออกแบบ

ที่ โรงเรียนนานาชาติรอยส์ รอยัล นักเรียนระดับอนุบาลของเรา สามารถอ่านออกเสียงประโยคง่ายๆ ได้ภายในเทอมที่สองของการเรียน 
และที่นี่มีการสอนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาร่างกายของนักเรียนด้วยกิจกรรมอย่างการว่ายน้ำ, การเล่นกลางแจ้งและทำสวน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรีนี่เอง จะมีส่วนช่วยให้เด็กพัฒนาการคิดและทักษะการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้มากมายในอนาคต
Cropped 2020 0 27 16 4 32
 Early Years 2 (Age 4 to 5-year-olds) 
คุณครู 1 คน : นักเรียน 8 คน

ชั้นเรียนสุดท้ายของหลักสูตร British EYFS ของเราเป็นไปตาม ขอบเขตการเรียนรู้พื้นฐานของ ทั้ง 7 ระดับของ British Early Years Foundation Stage เด็กๆ ยังคงพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักเรียนของเรา ยังได้เรียนรู้อ่านและเขียนภาษาไทย ตั้งแต่อายุ 4 ปี อีกด้วย
 Year 1 (Age 5 to 6-year-olds) 
คุณครู 1 คน : นักเรียน 12 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ต

Year 1 เป็นชั้นปีที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่เด็กๆ จะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โรงเรียนประถม ตามหลักสูตร British National Curriculum เรามั่นใจได้ว่าเด็กๆ มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนต่างๆ และเรายังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การสื่อสาร และความรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ควบคู่กันไป
Cropped 2020 0 27 17 11 3
Cropped 2020 0 27 17 11 32

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ 
Royce Royal International School

  1. ติดต่อเพื่อนัดหมายกับทางโรงเรียนที่ 095-958-6878
    (ทางโรงเรียนจะเลือกวันนัดหมาย โดยจะเป็นวันอังคารและพฤหัสบดี ในช่วงเช้า)
  2. เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนจากเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียน
  3. หากสนใจสามารถตรวจสอบที่ว่างของแต่ละชั้นเรียน และสมัครได้กับโรงเรียนโดยตรง

Royce Royal International School ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

Gallery