โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

Rasami British International School
โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ

48/2 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400

About us

Rasami British International School (RBIS) โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติใจกลางกรุงเทพมหานคร ย่านพญาไท ดำเนินการสอนด้วย หลักสูตรอังกฤษ พร้อมด้วยภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 18 เดือน ถึง 18 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 225,000-490,000 บาทต่อปี

Rasami British International School (RBIS) โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก EDT, UK และ ONESQA, TH ซึ่งระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร British National Curriculum เสริมด้วยการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 ระดับชั้น ได้แก่ Early Years Foundation Stage (18 เดือน - 4 ปี), International Primary School (5 ปี - 10 ปี), International Secondary School (11 ปี - 18 ปี)
Rasami British International School (RBIS) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความเลิศทางวิชากา รและการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับอนาคต ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเอาใจใส่ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทางโรงเรียนได้คงไว้ตั้งแต่สมัยก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  เราช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวตนของพวกเขาผ่านกิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย

ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยสิ่งเหล่านี้นี่เองทำให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสมดุล มีความสุข ประสบความสำเร็จ
Cropped 2020 1 5 14 36 11

หลักสูตรที่ Rasami British International School


Rasami British International School (RBIS) ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรอังกฤษ British National Curriculum ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน (Early Years) จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 13) เสริมด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในระดับ sixth form และ A levels เรามีการเปิดชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว โดยคุณครูต่างชาติที่ผ่านการอบรมและมากด้วยประสบการณ์

หลักสูตรการศึกษาของ RBIS ดัดแปลงมาจากแบบจำลองของประเทศอังกฤษ โดยได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทยและความต้องการของนักเรียนต่างชาติ
โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 ช่วงชั้น

Early Years Foundation Stage :
   เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 18 เดือน - 5 ปี จัดการเรียนตามกรอบ UK EYFS framework
Key Stages 1 & 2 :
   เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 - 10 ปี จัดการเรียนตามกรอบ UK National Curriculum
   สำหรับประเทศอังกฤษและเวลส์
Key Stages 3 :
   เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 - 13 ปี มีการสอนในกลุ่มวิชาที่หลากหลายและสมดุล
   มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ IGCSE จาก KS3 UK National Curriculum
Key Stages 4 :
   เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 14 - 16 ปี จัดการเรียนตามกรอบ Cambridge IGCSE
RBIS Sixth Form :
   เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 - 18 ปี จัดการเรียนตามกรอบ Cambridge A Level
Cropped 2020 1 5 17 34 43
Cropped 2020 1 5 17 35 18
Cropped 2020 1 5 17 35 30
 RBIS Early Years 

การเริ่มต้นที่ดี เป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของการดำเนินชีวิต ที่ Rasami British International School ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยได้มีการเลือกสรรจัดระเบียบสิ่งของต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลของการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่ทันสมัย เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน ปลูกฝักความรักที่ขวนขวายหาความรู้ให้ติดตัวนักเรียนของเราไปตลอดชีวิต
Early Years Classes
ระดับชั้นก่อนวัยเรียน แบ่งออกได้เป็น 3 ห้องเรียนด้วยกัน
● Nursery and Toddler Room (สำหรับนักเรียนอายุ 18 เดือน - 3 ปี)
● Pre-Reception Room (สำหรับนักเรียนอายุ 3 - 4 ปี)
● Reception Room (สำหรับนักเรียนอายุ 4 - 5 ปี)
Cropped 2020 1 6 10 49 17

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร Extracurricular Activities


ที่ Rasami British International School มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ที่เปิดให้สอนตั้งแต่ 3:00 - 4:00 น. ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงศุกร์ การที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร จพทำให้พวกเขามีทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตทั้งทักษะต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาทั่วไป
 
 กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับ Early Years 
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วิชาภาษาไทย
ฟุตบอล / ว่ายน้ำ
บาสเกตบอล
บัลเลต์ / ฟุตบอล / ว่ายน้ำ / ชมรมเต้น
ศิลปะและงานฝีมือ
Cropped 2020 1 6 11 9 30
Cropped 2020 1 6 11 9 49
เราได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองในด้านการศึกษา ด้วยการส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจที่เปิดกว้างระหว่างผู้ปกครองและครู  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และลูก ทะเงหมดนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ
ค่าเทอม RBIS
ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : RBIS Tuition and Fees

Gallery