โรงเรียนนานาชาติเรนทรี
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

International Kindergarten Bangkok - Raintree
โรงเรียนนานาชาติเรนทรี

126 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120

About us

Raintree International School โรงเรียนนานาชาติเรนทรี โรงเรียนนานาชาติ บรรยากาศดีย่านสาทร ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยการเรียนการสอนระดับ Early Childhood สำหรับเด็กอายุ 1.5-5 ปี ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผสมผสาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ากับปรัชญาการสอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Reggio มี ค่าเทอม อยู่ที่ 282,000 - 495,000 บาท ต่อปี

Raintree International School โรงเรียนนานาชาติเรนทรี โรงเรียนนานาชาติ บรรยากาศดีย่านสาทร ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยการเรียนการสอนระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 1.5-5 ปี ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผสมผสาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ากับปรัชญาการสอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Reggio เหนือสิ่งอื่นใด Raintree International School ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร พร้อมปลูกฝังให้เด็กๆ รักและสนุกกับการเรียนรู้
 Creativity 

Raintree International School เชื่อว่า การเล่นและการสำรวจ เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเด็กๆ เพิ่มขีดความสามารถให้กลายเป็นนักคิดที่เก่งกาจ สามารถประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม

 Communication 

ในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีความสำคัญ สำหรับเด็กๆ นั้น ช่วงขวบปีแรกๆ จะสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความเชี่ยวชาญ วิธีการสอนภาษาที่หลากหลายของ โรงเรียนนานาชาติเรนทรี ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในการสื่อสาร เป็นการเตรียมทักษะการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับโลกรอบๆ ตัว

 Community of Lifelong Learners 

Raintree International School มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนของนักเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและผลักดันศักยภาพของเด็กแต่ละคน โรงเรียนนานาชาติเรนทรี มุ่งเน้นให้เด็กของเรารู้สึกมีส่วนร่วมกับโลก มีจิตสาธารณะ และรักการเรียนรู้
Cropped 2020 0 22 11 23 19
Cropped 2020 0 22 11 23 31
Cropped 2020 0 22 11 23 45
Cropped 2020 1 7 16 56 0
 Our curriculum 

หลักสูตรการเรียนการสอนของ โรงเรียนนานาชาติเรนทรี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบอังกฤษ British Early Years Foundation Stage (EYFS) และผสานรวมเข้ากับวิธีการสอนเชิงปรัชญาของ Reggio Emilia ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การสอบถามและการสำรวจตนเอง หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรปฐมวัย

โปรแกรมแบบองค์รวมของเรา ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เผชิญกับความท้าทายของโลก ช่วยให้พวกเขาพัฒนา ไม่เพียงแค่ความสามารถด้านวิชาการ แต่ยังรวมถึงทักษะทางสังคม พร้อมด้วยความมั่นใจในตนเอง  การควบคุมตนเอง และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กๆ มีพลังที่จะเจริญเติบโตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ที่ Raintree International School เราเข้าใจถึงความสำคัญของ "การเล่น" โดยในขณะที่เด็กๆ ทำการทดลอง คิด ลงมือทำ และสร้างความสัมพันธ์รอบๆ ตัว ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างการเรียนรู้ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกวันเด็กๆ จะได้ร่วมเล่นในกิจกรรมแบบต่างๆ ที่นำโดยครูและนักพัฒนาการ โดยแฝงด้วยแขนงวิชาต่างๆ ทั้ง ศิลปะ, ดนตรี, การเล่นน้ำ, การเล่นก่อสร้าง, การทำอาหาร, การละคร และการทำสวน

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติเรนทรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กๆ
Cropped 2020 0 22 11 25 36
 Engaging Language programme 

สำหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนอายุ 6 ขวบ ในวัยนี้เด็กจะมีความเชี่ยวชาญในการเลียนแบบ โดยเฉพาะด้าน เสียง และการได้ยิน ทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม โรงเรียนนานาชาติเรนทรี เชื่อว่า การที่เด็กๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษากับครูผู้สอนเจ้าของภาษา จะทำให้ปลูกฝังการเรียนรู้ภาษา จากงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าเด็กๆ ที่เรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเติบโตขึ้นจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความยืดหยุ่นของจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาที่สองในวัยเด็ก จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ภาษาสามและสี่ ที่จะตามมาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจาก ภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาหลักของโรงเรียนแล้ว  Raintree International School ยังมีการสอนภาษาจีนเพิ่มเข้ามา โดยปรับให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน โดยเน้นไปที่การพูดและการฟัง เมื่อเด็กๆ ได้สัมผัสกับภาษามราหลากหลาย จะช่วยให้พัฒนาความสามารถในการคิด เข้าใจแนวคิด และการสื่อสารในหลายภาษา

นอกจากนี้ นักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติเรนทรี จะได้เรียนภาษาไทย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ การศึกษาภาษาไทยของเรา เป็นการสอนภาษาที่ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรม ซึ่งช่วยให้เด็กนานาชาติของเรามีส่วนร่วมกับชุมชนไทยที่พวกเขาอาศัยอยู่ โดยที่เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเหล่านี้ด้วย
Cropped 2020 0 22 11 26 41
Cropped 2020 0 22 11 26 59
Cropped 2020 0 22 11 27 24
 Raintree International School Facilities 

เพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ในแนวทางของ Reggio Emilia เราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม ที่เป็นเสมือนครูคนที่สาม นักเรียนของเราไม่เพียงเรียนรู้จากเพื่อนและครูเท่านั้น สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมในส่วนต่างๆ ด้วย Raintree International School มีการผสมผสานพื้นที่ในร่มและกลางแจ้งอย่างสมดุล โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย

อาคารเรียนที่นี่ ออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ ตึกทรงโค้งโอบรอบลานภายในสองแห่ง ด้วยทางเดินระบายอากาศตามธรรมชาติ  ห้องเรียนทุกห้องเต็มสามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ประตูกระจกบานเลื่อนสูงจากพื้นจรดเพดานเชื่อมต่อชั้นเรียนกับลานที่มีหลังคาปิด และพื้นที่กลางแจ้งด้านนอก ช่วยขยายให้พื้นที่ภายในอาคารกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนนานาชาติเรนทรี ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย กระตุ้นพัฒนาการ และเหมาะสมกับวัย
Cropped 2020 0 22 11 28 24
 พื้นที่การเรียนรู้ของ Raintree International School 
  • ห้องสมุด
  • Music and Light Ateliers
  • สตูดิโอทำอาหาร
  • บ้านต้นไม้
  • พื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
  • พื้นที่พยาบาล
  • พื้นที่เล่นทราย
  • Water Play Station
  • สนามเด็กเล่น
  • Physical Learning Areas

Gallery