โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน
โรงเรียนนานาชาติ

Raffles American School Bangkok
โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน

15 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

About us

Raffles American School Bangkok โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในย่าน บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดระบบการเรียนการสอนตาม หลักสูตรอเมริกัน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Preschool) จนถึงมัธยมการศึกษาปีที 6 (G12) ค่าเทอม 300,000 - 500,000 บาท

Raffles American School Bangkok โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน เป็นหนึ่งใน โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ที่จัดระบบการเรียนการสอนตาม หลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Preschool) จนถึงมัธยมการศึกษาปีที 6 (G12) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนทั้งหมด อีกมีการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา

โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จทางด้านการจัดการศึกษาในระดับเอเชีย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
Cropped 2020 2 26 13 35 51
Cropped 2020 2 26 13 35 37
ที่ โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน เด็กๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากบทเรียนทางวิชาการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทควันโด, กอล์ฟ เป็นต้น

เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการส่งเสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในการพัฒนาผลงานของตนเองให้มีคุณค่าได้อย่างหลากหลาย
Cropped 2020 2 26 13 39 21

Raffles American School Bangkok

โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน International School Bangkok เส้นทางในการเรียนรู้ และศึกษาวัฒนธรรมของต่างชาติ ราฟเฟิลส์ใช้ American Curriculum หลักสูตรอเมริกัน ในการเรียนการสอน ทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ ในการศึกษาต่อในต่างประเทศได้ทั่วโลก นักเรียนของราฟเฟิลส์สามารถสอบเทียบไปเรียนต่อในระดับต่างๆ ได้ ทั้ง IELTS, TOEIC, TOEFL, ISAT

Raffles American School Bangkok หล่อหลอมให้เด็กๆ มีความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ และมีความสามารถเฉพาะด้าน
Cropped 2020 2 26 13 41 55
Cropped 2020 2 26 13 42 15
Cropped 2020 2 26 13 42 25

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Raffles American School Bangkok

Raffles American School Bangkok มีสนามเด็กเล่นที่ทันสมัย สวยงาม ติดตั้งปรับอากาศภายในห้อง ในส่วนของภายนอก เด็กๆ สามารถรับอากาศที่สดชื่นจากธรรมชาติ มีห้อง Digital whiteboards ห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมหนังสือมากมายที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัด
Cropped 2020 2 26 13 44 49

ค่าเทอม Raffles American School Bangkok

ค่าเทอมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee
ผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชม โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน 
สามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-034-0700

Gallery