โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

Precious Learners World International Nursery and Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์

32 ซอยสุขุมวิท 62 แยก1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร, 10260

About us

Precious Learners World International Nursery and Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์ (PLW)  ตั้งอยู่บริเวณ BTS บางจาก จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร IPC (International Preschool Curriculum) รับสมัครเด็ก อายุ 1.5 ปี ถึง 6 ปี ระดับชั้น Pre-Nursery - Kindergarten 3

Precious Learners World International Nursery and Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์ (PLW)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร IPC (International Preschool Curriculum) มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ฝึกฝนบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ปลูกฝังทักษะความพร้อมในการเรียนรู้ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและร่มรื่น

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์ เรารู้ว่า พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต ทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้‭ ‬มีบริเวณพื้นที่สีเขียวและสวนผัก เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรักและชื่นชมต่อธรรมชาติ  รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้ง "Garden to Table" ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ด รู้จักการสังเกต มีความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต การเลี้ยงดู การสัมผัส มีความอดทนและการดูแลเอาใจใส่ในงานจนเกิดผลสำเร็จ
Cropped 2020 2 20 13 30 56

หลักสูตรที่ Precious Learners World International Nursery and Kindergarten

ที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร IPC (International Preschool Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสำหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ทางโรงเรียนเริ่มรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 1.5 ปี ไปจนถึงถึง 6 ปี โดยมีการแบ่งกลุ่มและระดับชั้น ดังนี้
Cropped 2020 2 20 14 0 17
Cropped 2020 2 20 14 0 29
Cropped 2020 2 20 14 0 42
สำหรับภาษาหลักที่ใช้ในการเรียน การสื่อสารและการสอนที่ Precious Learners World International Nursery and Kindergarten จะเป็นภาษาอังกฤษ เสริมทักษะต่างๆ ด้วยภาษาไทยและภาษาจีน

รูปแบบคอร์สต่างๆ ของที่ PLW ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเรียนตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น

● เรียนเต็มวัน 8:30 - 14:30 น.
● เรียนครึ่งวัน 8:30 - 12:00 น.
● ฝากดูแลหลังเลิกเรียน 14:30 - 17:00 น.
● Playgroup เวลา 10:00 - 12:00 น.
● Summer Camp
Cropped 2020 2 20 14 37 52

การสมัครเรียนที่ Precious Learners World International Nursery and Kindergarten

ผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ พรีเชียส เลินเนอร์ส เวิลด์ 
สามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 097-094-0439
และ แจ้งความจำนงเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ : Book for school tour

Gallery