โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

International Kindergarten Bangkok - Melodies
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส

22 ซอย​สุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

Melodies International Kindergarten and Nursery โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสัญชาติญี่ปุ่น ตั้งอยู่ย่าน สุขุมวิท 38 ดำเนินการสอนด้วย หลักสูตรนานาชาติ ผสมผสานด้วยความเอาใจใส่ในแบบญี่ปุ่น ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อปี

Melodies International Kindergarten and Nursery โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติย่านทองหล่อ กว่า 40 ปี ที่คุณแม่ผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจ ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น ทางโรงเรียนพร้อมที่จะสร้างนักเรียนทุกคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลคุณภาพ สามารถดูแลตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีจิตใจใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแบบฉบับของ "เด็กญี่ปุ่น" ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นนักเรียนของที่นี่ได้ ทุกสัญชาติทั้ง คนไทย และชาวต่างชาติ

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนด้วยระบบการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ผสมผสานด้วยความเอาใจใส่ในแบบญี่ปุ่น ที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของ Melodies International Kindergarten and Nursery รวมทั้งให้อิสระทางการตัดสินใจ สร้างให้นักเรียนมีความสุขในการใช้ชีวิต และมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง

ปัจจุบันทางโรงเรียนมีการแบ่งการสอนเป็น 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่

● หลักสูตรนานาชาติ
   หลักสูตรนี้จะเปิดรับนักเรียนทุกสัญชาติ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
   ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียน
   ได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษที่เข้มข้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีระเบียบวินัย
   และอบอุ่นในแบบญี่ปุ่น

● หลักสูตรญี่ปุ่น
   เหมาะสำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
   เนื่องจากหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดในการเรียนการสอน
Cropped 2020 1 21 14 12 52

Melodies International Kindergarten and Nursery ฝึกความมีวินัย ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต 

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดของ เด็กญี่ปุ่น ก็คือ ความมีระเบียบวินัย เด็กๆ ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ รู้จักกิจวัตรที่ต้องทำในทุกๆ วัน ซึ่งการที่จะให้เด็กๆ สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ใช่การชี้นิ้วสั่ง บังคับให้ทำตาม แต่ที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ จะใช้การปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป

"ระเบียบวินัยที่ถูกต้อง ไม่ใช่การยืนตัวตรง การตามใจทำให้ไปซะทุกอย่าง ก็ไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรัก" แต่นิยามของคำว่า ระเบียบวินัย สำหรับที่  Melodies International Kindergarten and Nursery นั้น เป็นการนำเอาจิตใจวิญญาณแบบชาวญี่ปุ่นเข้ามาผสมผสานในชีวิตประจำวัน การที่เด็กรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้เอง ดูแลตัวเอง เอาตัวรอดได้ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

การชมนำ คือ หัวใจหลักของการสร้างระเบียบวินัย "ตรงนี้หนูทำได้ดีมากเลย" คำพูดชมเชยเล็กๆ น้อยๆ เป็นการสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ เหนือไปกว่าการที่เด็กสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เอง คือการที่เค้าสามารถทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจด้วยทัศนคติที่ดี สิ่งเหล่านี้เองจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความหมายในอนาคต
Cropped 2020 1 21 14 13 9
Cropped 2020 1 21 14 14 30
Cropped 2020 1 21 14 14 47

Happy Strong Independence

เรียนรู้อย่างมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอิสระทางความคิด ทั้งหมดนี้คือ เอกลักษณ์ของนักเรียน Melodies International Kindergarten and Nursery ที่ให้ความสำคัญกับตัวเด็ก เรียนรู้ทุกๆ อย่างยึดเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง

นักเรียนของที่นี่ เป็นเด็กในเมืองกรุงที่มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เล่นผจญภัยในแบบเด็กๆ ได้คลุกดินคลุกฝุ่น พัฒนาประสาทสัมผัสรอบด้าน นอกจากนี้ทางด้านวิชาการก็มีความโดดเด่นเช่นกัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ สามารถส่งนักเรียนเข้าสู่สถาบันที่มีชื่อเสียงได้มากมาย เช่น NIST International School, Bangkok Patana, Assumption English Program รวมถึงนักเรียนที่กลับไปเรียนยังประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่นั่นได้อย่างกลมกลืน เป็นธรรมชาติ

และยังคงเชื่อมโยงความผูกพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบ้าน ด้วยความใกล้ชิดของโรงเรียนกับผู้ปกครอง ที่สามารถคุยกันได้ตลอดสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลเด็กๆ ได้ทุกๆ เรื่อง
Cropped 2020 1 21 14 15 13
ทางด้านกีฬา  Melodies International Kindergarten and Nursery ได้นำเอา "ยิมนาสติก" หรือ วิชายืดหยุ่นร่างกายเข้ามาประกอบการเรียนการสอน มุ่งสร้างพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายและทักษะการทรงตัวที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทุกคน อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนยิมนาสติกนั้น ก็ได้นำเข้ามามาจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มั่นใจได้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

กิจกรรมดนตรีและศิลปะก็มีความโดดเด่นไม่น้อยไปกว่ากัน คุณครูของที่โรงเรียนนี้ทุกคน สามารถเล่นเปียโนได้ การเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้ใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในเชื่อมโยงการเรียนการสอน มีการเพิ่มเติมในส่วนของ Art Craft กิจกรรมศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ชวนเด็กๆ มาเข้าครัว ทำอาหารจริงๆ ที่ Cooking Studio

ด้วยความที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ มีนักโภชนาการจากญี่ปุ่น คอยดูแลเรื่องอาหารให้เด็กๆ ได้ทานอาหารที่อร่อย เปี่ยมไปด้วยสารอาหารมากมาย

ต่อยอดออกมาเป็นกิจกรรม Cooking Studio สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป ให้นักเรียนได้เข้ามาลงมือทำอาหารด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้เรื่องวัตถุดิบ ต้นกำเนิดของอาหารต่างๆ ที่เค้าได้ทานอยู่อย่างลึกซึ้ง และสามารถยืนยันได้เลยว่า ด้วยความใส่ใจของคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำให้ตลอด 4 ปีที่กิจกรรม Cooking Studio ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุนับได้ว่าเป็น 0
Cropped 2020 1 21 14 15 32
Cropped 2020 1 21 14 16 2
ในด้านของความปลอดภัย ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ด้วยทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียนร้อยแน่นหนา อีกทั้งคุณครูของที่นี่ก็รู้จักกับเด็กๆ ทุกคน ทำให้ดูแลกันได้อย่างทั่วถึง และจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิในทุกๆ เช้าและก่อนกลับบ้าน เพื่อให้เราได้แน่ใจว่าเด็กๆ นั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วย เป็นไข้ ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด คุณครูทุกคนสามารถดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนได้เช่นกัน

ด้วยความใส่ใจของ  Melodies International Kindergarten and Nursery ผู้ปกครองทุกท่าน สามารถมั่นใจได้เลยว่า ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ให้สามารถก้าวเดินได้อย่างเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ และมีจิตใจใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Keywords

EN Language

international kindergarten international kindergarten bangkok international preschool bangkok international school international school bangkok international schools kindergarten bangkok kindergarten school kindergarten school in bangkok melodies international melodies international kindergarten melodies international kindergarten and nursery melodies international kindergarten curriculum melodies international kindergarten fees melodies international kindergarten sukhumvit melodies international kindergarten tuition fees

TH Language

cooking เด็กอนุบาล ซุมบ้า เด็กอนุบาล ฟุตบอล โรงเรียนอนุบาล เมโลดี้ส โรงเรียน ญี่ปุ่น ใน ไทย โรงเรียน อนุบาล ใน กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ ทองหล่อ โรงเรียนนานาชาติ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนานาชาติสัญชาติญี่ปุ่น โรงเรียนอนุบาล ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สุขุมวิท 38 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ หลักสูตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส สุขุมวิท 38 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส หลักสูตรญี่ปุ่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติ สอนทำอาหาร เด็กอนุบาล หลักสูตรนานาชาติ อนุบาลญี่ปุ่น อนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส