โรงเรียนนานาชาติ

Mahidol University International Demonstration School
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม , 73170

  • 02-408-8555