โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

Kensington International Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน

88 ซอยบางพรม 16 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 10170

About us

Kensington International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน ตั้งอยู่ใจกลาง ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เปิดสอน หลักสูตรก่อนวัยเรียน Early Years Foundation Stage รับนักเรียนระหว่าง 2 เดือน ถึง 6 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000 - 400,000 บาท ต่อปี

Kensington International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพในระดับ international  ใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยจากประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะมอบความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Cropped 2020 0 29 15 32 3

Kensington International Kindergarten

กับ หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS)

ชั้นเรียนของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน เริ่มต้นตั้งแต่ วัยเตาะแตะ (Toddler Classes), วัยอนุบาล (Nursery Classes) และ Reception โดย หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จะมีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ที่บ้านและที่โรงเรียน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 6 เดือน จนถึง 5 ปีขึ้นไป

Kensington International Kindergarten ยังได้รับผสมผสานหลักสูตรอื่นๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น Montessori, Reggio Emilia และ Te Whariki เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ โดยหลักสูตรต่างๆ ที่ได้คัดเลือกมานั้น จัดว่าอยู่แนวหน้าของการศึกษาระดับโลก นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแบต่างๆ ที่ได้รับการวางแผนไว้อย่างดี เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการที่สมวัย
Cropped 2020 0 29 15 32 18
Cropped 2020 0 29 15 32 31
Cropped 2020 0 29 15 32 42
 บรรยากาศที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 

อาคารต่างๆ ภายใน Kensington International Kindergarten ได้รับการออบแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่กระตุ้นรับรู้จากหลากหลายแหล่งที่ พัฒนาทักษะต่างๆ รอบด้านของนักเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่า สภาพแวดล้อมที่ดี จะนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

Play-Based Learning
เราเชื่อว่าการเล่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของพัฒนาการของเด็กๆ โดยผู้ใหญ่นั้นสามารถมีส่วนช่วยในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจของเด็กได้
 

Stimulating Environment
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ช่วนในการกระตุ้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางร่างกาย, อารมณ์, ความรู้ความเข้าใจและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

Green Space for Learning
ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กๆ จะต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่กลางแจ้งและมีอิสระในการเล่นตามจินตนาการของพวกเขา ดังนั้นพื้นที่สีเขียว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความคิด มองโลกแง่บวก มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว และเข้าใจโลกกว้าง

Free Form Architecture
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสนับสนุนปรัชญาของ Kensington International Kindergarten ที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ นั้นไร้ขีด จำกัด

Atmosphere is Crucial
ทางโรงเรียนได้ดูแลสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัยสะอาด โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นตลอดเวลา

Learning Communities
เราเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างในการสื่อสารระหว่างพนักงาน, ผู้ปกครองและเด็ก

Cropped 2020 0 29 15 32 59

Kensington International Kindergarten ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองที่สนใจตลอดทั้งปี สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และในการลงทะเบียนเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาสที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา