โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

Kensington International Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน

88 ซอยบางพรม 16 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 10170

About us

Kensington International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน ตั้งอยู่ใจกลาง ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เปิดสอน หลักสูตรก่อนวัยเรียน Early Years Foundation Stage รับนักเรียนระหว่าง 2 เดือน ถึง 6 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000 - 400,000 บาท ต่อปี

Kensington International Kindergarten

Kensington International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพในระดับ international  ใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยจากประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะมอบความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

International Award-Winner


โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตันได้การรับรองคุณภาพการศึกษา ในระดับ platinum จาก NDNA (National Day Nurseries Association) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในสหราชอาณาจักร เป็นโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างประเทศ และยังเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกขององค์กรที่ได้รับการรับรองในระดับ platinum นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับรางวัล "International Kindergarten of the Year 2019" จาก NDNA และ “Outstanding Small Business” ในปี 2018 จาก British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) ซึ่งถือเป็นรางวัลการันตีคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน

Cropped 2020 7 10 8 40 45

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน ได้ศึกษามาแล้วว่า ช่วงหกปีแรกในชีวิตของเด็กนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว Kensington International Kindergarten จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะดูแลเด็กนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย กระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะกับวัย เพื่อปลูกฝังความรักในการเรียนรู้อันเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต

ภายใต้การดูแลของ Kensington International Kindergarten เราพร้อมที่จะดูแลนักเรียนของเราทุกคน ให้มีความมั่นใจ พร้อมด้วยทักษะการช่วยเหลือตัวเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เพื่อเด็กๆจะเติบโตอย่างประสบความสำเร็จ และเป็นผู้มีความรอบรู้ในทุกด้าน

Cropped 2020 7 10 8 41 47
Cropped 2020 7 10 8 42 13
Cropped 2020 7 10 8 42 49

Kensington International Kindergarten

กับ หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) และ British National Curriculum

ชั้นเรียนของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน เริ่มต้นตั้งแต่ อายุ 2 - 6 ปี โดยวัยเด็กเล็ก (Toddler Classes), วัยอนุบาล (Nursery Classes) และ Reception ใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) และต่อเนื่องไปถึงชั้น Year1 ที่ใช้หลักสูตร British National Curriculum เพื่อเป็นเชื่อมโยงหลักสูตร EYFS ไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเด็กโต โดยมีคุณครูผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนคอยสนับสนุนการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด
 

คุณครูทุกท่านผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าเป็น High Qualified teachers ทุกท่านจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง ซึ่งจะมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนและสามารถประเมินเด็กในการดูแลของตัวเองอย่างต่อเนื่อง (ongoing observation) หากมองจากภายนอกอาจเหมือนเด็กทุกคนมาโรงเรียนแห่งนี้เพื่อเล่นสนุก แต่ที่จริงแล้ว การเล่นสนุกของเด็กๆ จะมีคุณครูคอยสังเกตพัฒนาการ การเรียนรู้ และประเมินผลเพื่อนำไปต่อยอดวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

Cropped 2020 7 10 8 41 24

LEARNER-CENTRIC ECOSYSTEM กับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

 

Kensington International Kindergarten เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลการันตีในระดับสากลถึงการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ FREE-FORM ARCHITECTURE  และการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ LEARNER-CENTRIC ECOSYSTEM ที่กระตุ้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อที่ว่า สภาพแวดล้อมที่ดี จะนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 

  • Play-Based Learning

เราเชื่อว่าการเล่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของพัฒนาการของเด็กๆ โดยผู้ใหญ่นั้นสามารถมีส่วนช่วยในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจของเด็กได้
 

  • Stimulating Environment

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนปรัชญา และหลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ซึ่งช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางร่างกาย, อารมณ์, ความรู้ความเข้าใจและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

 

  • Green Space for Learning

ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กๆ จะต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่กลางแจ้งและมีอิสระในการเล่นตามจินตนาการของพวกเขา ดังนั้นพื้นที่สีเขียว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความคิด มองโลกแง่บวก มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว และเข้าใจโลกกว้าง

 

  • Free Form Architecture

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสนับสนุนปรัชญาของ Kensington International Kindergarten ที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ นั้นไร้ขีด จำกัด

 

  • Atmosphere is Crucial

ทางโรงเรียนได้ดูแลสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย สะอาด พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ และโอบล้อมไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นตลอดเวลา

 

  • Learning Communities

เราเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างในการสื่อสารระหว่างพนักงาน, ผู้ปกครองและเด็ก