โรงเรียนนานาชาติ

IPC International Kindergarten
โรงเรียนอนุบาล ไอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

313 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

IPC International Kindergarten โรงเรียนอนุบาล ไอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ย่านพร้อมพงษ์ รับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 5 ปี เน้นการสร้างนักเรียนที่มีความสุข สนุกกับกิจกรรมที่สมดุล ค่าเทอม อยู่ที่ 100,000 - 300,000 บาทต่อปี

IPC International Kindergarten โรงเรียนอนุบาล ไอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติใจกลางเมือง ย่านพร้อมพงษ์ สอนนักเรียนระดับ Early Years ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับชั้นอนุบาล รับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 5 ปี เน้นการสร้างนักเรียนที่มีความสุข สนุกกับกิจกรรมที่สมดุล พร้อมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ ค่าเทอม อยู่ที่ 100,000 - 300,000 บาทต่อปี
Cropped 2019 9 31 16 51 33