โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส
โรงเรียนนานาชาติ

International School Bangkok - Pioneers
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส

20 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, 10600

About us

International Pioneers School (IPS) โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองในด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลาง กรุงเทพ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้น อนุบาลจนถึง Year 13 ใช้หลักสูตร British National Curriculum ดำเนินการสอนตามหลักการ “Quality Affordable Education” ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 150,000 - 300,000 บาท ต่อปี

Cropped 2019 11 13 16 51 56

International Pioneers School โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส โรงเรียนนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองในด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 13 ใช้หลักสูตร British National Curriculum ดำเนินการสอนตามหลักการ “Quality Affordable Education” ซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียนของเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

International Pioneers School ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรองจาก the Office for National Education Standard and Quality Assessment (ONESQA) นอกจากนี้ในระดับสากลเรายังได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges (WASC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ด้วยปริมาณนักเรียน 25 ต่อ หนึ่งห้องเรียน

Cropped 2019 11 13 16 54 24
Cropped 2019 11 13 16 54 45

โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส OUR MISSION

การได้สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคน ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของ International Pioneers School เราปลูกฝังความเป็น "ผู้บุกเบิก" ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อสอนให้เด็กๆ รู้จักเปิดตัวเอง การเดินทางออกไปเพื่อค้นพบเป็นตัวของตัวเอง รวมถึงเข้าใจโลกรอบๆ ตัว

OUR PHILOSOPHY

 • ที่ IPS เราเชื่อในการให้ความรู้แก่เด็กทั้งร่างกาย, สังคมและจิตวิญญาณ
   
 • ที่ IPS เราเชื่อใน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"
  เราอยู่เพื่อเรียนรู้ ความรักในการเรียนรู้สามารถพัฒนาขึ้นในจิตใจของเด็ก ดังนั้นที่ IPS เราเริ่มต้นกับเด็ก ในฐานะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติ เรามีความภูมิใจที่ได้จัดหาสภาพแวดล้อมที่จะกระตุ้นสติปัญญา ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในรูปแบบารเรียนรู้ที่หลากหลาย สิ่งนี้ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน ด้วยการผสมผสานความต้องการระหว่างประเพณี, วัฒนธรรม, ศักยภาพและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเด็กแต่ละคน ที่ IPS โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพลังบวก ที่จะทำให้ความหลากหลายเหล่านี้งอกงามออกมา
   
 • ที่ IPS เราเชื่อมั่นในการใช้หลักสูตรที่กว้างขวาง ควบคู่ไปกับความสมดุล
  เพื่อเพิ่มการเติบโตของเด็กทุกคน ทั้งทางด้านวิชาการ, ร่างกาย, สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดจิตวิญญาณที่อิสระเสรี
   
 • ที่ IPS เราเชื่อมั่นในการเคารพซึ่งกันและกันและความห่วงใยกัน
  สำหรับโลกก็เช่นกัน เด็กของเราจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อม มีรับผิดชอบและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคม
Cropped 2019 10 28 11 17 40

International Pioneers School AIMS

ที่ IPS เรามุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตร รวมทั้งเรายังให้การสนับสนุนในตัวนักเรียนของเรา ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกๆ คนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เราสอนให้ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

The school aims

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของเด็ก กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ รู้จักตั้งคำถามและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
 • เพื่อสร้างความสมดุลของหลักสูตร ที่ประกอบไปด้วยวิชาการ, จิตวิญญาณ และสังคม รวมถึงปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อช่วยให้เด็กได้รับความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักมองเห็นคุณค่าของตนเอง รวมทั้งชื่นชมคุณค่าในตัวผู้อื่น
 • เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อสนับสนุนในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติ, ศาสนาและวิถีชีวิต ทำให้เด็กทุกคนมีความอดทน เข้าใจ และการเคารพซึ่งกันและกัน
IPS มีเป้าหมายที่จะบุกเบิกการศึกษาสำหรับเด็กๆ ของเรา ส่งเสริมและส่งมอบนวัตกรรมคุณภาพ เราค้นหาสำรวจทักษะ ทัศนคติและประเด็นทางต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ได้รับการพัฒนาในลักษณะที่ส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ มีความเป็นผู้ใหญ่และกระตือรือร้นในการทำงานในสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
Cropped 2019 11 13 17 56 57
Cropped 2019 11 13 17 57 16
International Pioneers School (IPS)
 

Tel :           02-438-4741, 02-862-3030

Email :        contact@ips.ac.th

Address :    20 Charoen Nakorn Soi 14, Charoen Nakorn Road, Klongsan,
                Bangkok 10600, THAILAND
                    (located at a few moments’ walk from the Krungthonburi BTS Station on the Silom Line)

Website :    www.ips.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/ipsthailand/

การรับสมัคร : ตลอดทั้งปี
เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2019 - 2020 สำหรับทุกชั้นเรียน
Summer School : 24 มิถุนายน 2020 - 19 กรกฎาคม 2020
Uploads%2fd25ad85f 0748 4fd4 ab01 3c9a68ce8d72%2finternational pioneers school mix logo

Gallery