โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
โรงเรียนนานาชาติ

Harrow International School
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

45 ซอยโกสุมรวมใจ 14 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง, 10210

About us

Harrow International School โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ตั้งอยู่ใน ย่านดอนเมือง ใช้หลักสูตรระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ เปิดชั้นเรียนให้แก่เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 18 เดือน - 18 ปี ระดับชั้น Pre school ก่อนวัยอนุบาล จนถึง High School มัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบ โรงเรียนประจำ (Boarding School) และ ไป-กลับ ค่าเทอม อยู่ที่ 430,000 – 905,000 บาท ต่อปี แต่งต่างกันไปตามระดับชั้น

Harrow International School โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เปิดชั้นเรียนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยใช้หลักสูตรระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ นักเรียนของ Harrow International Schooมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตขึ้นเป็นนักคิดนอกกรอบ มีความจริงจังและมีความมุ่งมั่นซึ่งหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นผู้นำในระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต 

ชื่อ Harrow มีความหมายเหมือนกันกับคุณภาพของโรงเรียนผสมผสาน 450 ปีของมาตรฐานการศึกษาระดับสูง และการบริการการศึกษาของ Harrow ริเริ่มให้ชุมชนด้วยนวัตกรรมการศึกษาในสภาพแวดล้อมแบบไทยที่กว้างไกล โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจตั้งแต่ปี ค.ศ. 1572  โดยสาขาในกรุงเทพมหานคร ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของโรงเรียนเอกชนแบบดั้งเดิมของอังกฤษ โดยที่ประเทศไทยถือเป็นสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร
Cropped 2020 0 9 16 19 23
Cropped 2020 0 9 16 19 35
Cropped 2019 7 5 10 19 43
Cropped 2019 7 5 10 19 59

Harrow International School Our Values

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาสำหรับนักเรียนแบบองค์รวมที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ขยายไปทั่วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดมุ่งหมายตั้งอยู่บนความเชื่อหลักสี่ประการ ดังนี้:

  • ความแม่นยำทางวิชาการที่เป็นเลิศ และ การประเมินทางปัญญานั้นนำไปสู่ความสำเร็จในการสอบ ผลการเรียนที่เป็นเลิศจากคะแนนสอบทำให้นักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและเป็นใบเบิกทางในการทำงาน นักเรียนของเรามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริงเป็นผู้รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
  • ความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ได้เกิดจากผลการเรียนเพียงอย่างเดียว คุณภาพและคุณค่าของบุคคลในท้ายที่สุดจะกำหนดว่าศักยภาพทางการศึกษาสามารถเป็นบันไดสู่อาชีพที่หวังไว้ โปรแกรมความเป็นผู้นำของเราทำให้มั่นใจได้ว่า ชาวฮาร์โรว์ (Harrovians) จะมีความสมดุลยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต มีแนวคิดนอกกรอบและสามาระสรรค์สร้างนวัตกรรมด้วยทักษะความเป็นผู้นำ และรู้จักการใช้โอกาสให้มีประโยชน์
  • Harrow เชื่อว่าเด็กที่มีความสุขจะเติบโตเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความมั่นคงทางจิตใจและมีความสุขในตนเองจะสามารถใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯเน้นความสำเร็จด้านการศึกษาและการพัฒนาของทั้งบุคคลควบคู่กัน โดยมีรากฐานมาจากการดูแลอภิบาลที่ยอดเยี่ยม พร้อมมิตรภาพและการสร้างเครือข่ายของชีวิต สิ่งนี้จะสนับสนุนการพัฒนาการของเยาวชน ให้มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความโดดเด่นในโลกได้
  • การศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ นั้นสร้างแรงบันดาลใจ และอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่สร้างพลังและการยกระดับคุณภาพชีวิต นักเรียนที่นี่มีความมั่นใจ มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและคุณสมบัติที่จะสร้างความแตกต่างในโลก และในเวลาเดียวกันก็เพลิดเพลินไปกับเรียนรู้ชีวิตด้วย
Uploads%2f3491a06f 4940 4d5a a60c 61953dfa5ba7%2fhis 5944
ที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ มีการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพทางการศึกษาอย่างจริงจัง Harrow Bangkok ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขขนาดพื้นที่ประมาณ 35 เอเคอร์หรือ 88.55 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมระดับโลก สำหรับนักเรียนแบบรับส่งและนักเรียนประจำ อย่างไรก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่อย่างเดียวที่เราให้ความสำคัญ บุคลากรของเราคือหัวใจของความสำเร็จของเรา โดยยึดถือตามค่านิยมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนของเรา บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ มีความมุ่งมั่นในทางวิชาการและเข้าใจความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาพวกเขา

ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าแรกเข้า 225,000 บาท ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะต้องชำระเมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียน ก่อนวันปฐมนิเทศ นักเรียนที่เป็นลูกของศิษย์เก่าจะได้รับส่วนลด 100,000 บาทสำหรับค่าแรกเข้า

  • ค่าธรรมเนียม ค่าเทอม นักเรียนไปกลับ 200,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียม ค่าเทอม นักเรียนประจำ (Boarding student) 275,000 บาท

จะต้องชำระเงินมัดจำเมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียน และสามารถขอรับเงินคืนได้เมื่อนักเรียนลาออกจากโรงเรียน โดยหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ค้างชำระ เงื่อนไขการคืนเงินอาจมีเพิ่มเติม

  • ค่าหอพักต่อปี (หน่วยเงิน=บาทไทย)
  • รายสัปดาห์ ไม่เกิน5คืนต่ออาทิตย์ 407,000
  • เต็มเวลาพักนอน6-7คืนต่ออาทิตย์ 509,000

ค่าหอพักรวมอาหารทุกมื้อ การกวดวิชาเพิ่มเติมช่วงเย็นและกิจกรรมช่วงบ่ายและวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการรับส่งสนามบิน ค่าธรรมเนียมนี้รวมถึงความคุ้มครองประกันสุขภาพของโรงเรียน (สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแผนกทรัพยากรบุคคล) อย่างไรก็ตามเนื่องจากนโยบายของโรงเรียนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนและขอบเขตความคุ้มครอง ทางโรงเรียนจะให้แนะนำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถมีนโยบายประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน

ผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท สำหรับนักเรียนประจำทุกคนในช่วงต้นปีการศึกษาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินที่ไม่ได้ใช้จะถูกนำไปใช้ในปีถัดไปหรือคืนเงินให้ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนออกจากที่พัก หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเกิน 20,000 บาทจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมระหว่างปีจำนวน 10,000 บาท