โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส
โรงเรียนนานาชาติ

Hampton International School, Garden Campus
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส

51/8 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120

About us

Hampton International School, Garden Campus โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส โรงเรียนนานาชาติ ย่านแจ้งวัฒนะ หลักสูตรอังกฤษผสม เรจจิโอ เอมิเลีย รับนักเรียนตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 6 ขวบ ระดับชั้น Early Year ค่าเทอม อยู่ที่ 400,000 - 800,000 บาทต่อปี

Hampton International School โรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส ดำเนินการโดยธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอยู่ 2 แคมปัส ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แจ้งวัฒนะ และโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน สาทร เปิดการเรียนการสอนเป็น โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน อนุบาล นานาชาติ ใช้หลักสูตรอังกฤษที่ได้แรงบันดาลใจจากวิธีการสอนแบบ เรจจิโอ เอมิเลีย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมในการเผชิญโลกให้กับเด็กช่วงปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถของเด็กเอง

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน สอนเด็กจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คนด้วยกัน (วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ) จาก 25 ประเทศ รวมแล้ว 80% ของจำนวนนักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เด็กไทยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กชาติอื่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจีที่มีพื้นที่กว้างสำหรับเด็กโดยเฉลี่ยมากกว่า โรงเรียนนานาชาติ ทั่วไปถึง 30-50% จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แจ้งวัฒนะ และโรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน สาทร (Hampton International School, Garden Campus จึงเป็น โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน อนุบาล นานาชาติ เพียงแห่งเดียวใน แจ้งวัฒนะ และ สาทร ที่ได้รับรางวัล ‘โรงเรียนอนุบาลดีเด่น’ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทย
Cropped 2020 0 9 12 12 57
Cropped 2020 0 9 12 13 15
ด้วยเหตุที่แห่งนี้เห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่หรือชั้น Year 1 เราจึงมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษา ภาษาไทยและดนตรีอีกด้วย

สำหรับชั้นเนิร์สเซอรี ที่โรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องง่ายๆ อย่างเช่น สีสัน สัตว์ และยานพาหนะ ผ่านกิจกรรมร้องเพลง วาดภาพ การสวมบทบาทสมมติ และกิจกรรมที่นำโดยคุณครู

สำหรับชั้นอนุบาล นักเรียนจะได้รับการสอนในรูปแบบ อนุบาล นานาชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ให้กับนักเรียน และยังเป็นช่วงเวลาของการสร้างความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองแก่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่จะพัฒนาความคิดและโครงงานของพวกเขา เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนชั้นต่อไป

สำหรับชั้น Year 1 ถึง 2 เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่กว้างและลึกขึ้น ผสมผสานกันระหว่างวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวรรณคดี ตามความสนใจของพวกเขา นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการคิดแบบสร้างสรรค์ นักเรียนในชั้นนี้จะสามารถอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องตัวเลข วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตลอดจนดนตรีและศิลปะอีกด้วย
เรารอคอยให้คุณมาเยือน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์การใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก และเพื่อจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวของคุณเอง
Cropped 2020 0 9 12 13 48

 ปรัชญาการสอนของ Hampton International School

ปรัชญาการสอนของ โรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน คือการให้เสรีภาพแก่เด็กในการสำรวจค้นหาโลกของพวกเขาผ่านการเล่นและการคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าปรัชญานี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยที่ครูของเราให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ที่หลากหลายและนำโดยคุณครู ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในชั้นสูงขึ้นๆให้กับเด็กๆ

โรงเรียนนานาชาติ แฮมป์ตัน เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในหลักสูตร อนุบาลนานาชาติ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความทะนุถนอม และความปลอดภัยแก่เด็กมาตั้งแต่ปี 2009

Cropped 2020 0 9 12 18 53
Cropped 2020 0 9 12 19 10
Cropped 2020 0 9 12 19 21

 6 ข้อดีในการเรียนที่ Hampton International School 

เราเชื่อว่าลูกๆ ของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน และนี่คือข้อดี 6 อย่างที่พวกเขาจะมีและจะเป็นในอนาคต

  1. บรรยากาศแบบโรงเรียน นานาชาติ ที่ช่วยหล่อหลอมและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลก เพื่อให้ลูกๆของคุณเติบโตขึ้นเป็นนักสื่อสารที่มีความมั่นใจในทางบวก เพื่อนร่วมงานผู้มองโลกในแง่ดีและเพื่อนร่วมทีมที่อดทน ผ่านประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ไม่เหมือนใครของเราทั้งในและนอกห้องเรียน
  2. สร้าง Growth Mindset ด้วยการกระตุ้นให้ลูกๆของคุณกล้าคิด กล้าถาม และร่วมสนุกกับเพื่อนๆผ่านการสำรวจและการเล่น พวกเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้ในเชิงลึก ถึงพร้อมด้วยทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้
  3. จำนวนครูหลายคนต่อเด็กหนึ่งคน เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคุณมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงใช้ครูหลายคนต่อเด็ก 1 คน อย่างน้อยที่สุดคือเด็ก 1 คนต่อครู 5 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
  4. เรียนรู้นอกห้องเรียน เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสำคัญพอๆกับคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนซึ่งใหญ่มากให้เป็นส่วนต่อขยายของห้องเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
  5. การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของลูกคุณให้มีความรู้รอบด้าน เรามีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายและน่าสนุก ซึ่งสอนโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้เด็กๆ ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเอง
  6. ด้วยตารางเวลาที่น่าสนใจ ทำให้เวลาแต่ละวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันครบครันทั้งความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้น นอกจากวิชาในหลักสูตรที่เราสอนให้กับชั้น Early Year และ Key Stage 1 แล้ว เด็กๆยังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวน ภาษาและวัฒนธรรมไทย การทำอาหาร การเล่นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ/เล่นน้ำ ศิลปะแบบเรจจิโอ ดนตรี การแสดงและห้องสมุด

 หนึ่งวันอันแสนสุขใน Hampton International School 

เราจะเริ่มต้นวันใหม่แต่ละวันภายในสวนของโรงเรียน (8.00 น. - 8.30 น.) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ปรับตัวให้รับกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปตลอดทั้งวัน พร้อมกับเพื่อนๆ และคุณครู และเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้บอกลาผู้ปกครอง เพื่อเข้าสู่โลกแห่งความรู้ที่จะทำให้พวกเขาเรียนอย่างสนุกสนาน ช่วงเวลาในโรงเรียนจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำรวจชีวิตกลางแจ้ง กิจกรรมและเกมส์การเล่นแบบสมมติ ตลอดจนถึงการร้องเพลงและเต้นรำด้วย
Cropped 2020 0 9 12 28 17


ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน 

8.15 น.    กิจกรรมขยับแขนขาในสวน
8.30 น.   กิจกรรมล้อมวง (เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน)
9.00 น.   กิจกรรมรับประทานของว่างในสวน
9.30 น.   กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
10.00 น.  กิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/พละศึกษา/เล่นน้ำ
11.00 น.   กิจกรรมภาษาและการรู้ภาษา/การรู้จักตัวเลข
11.30 น.   รับประทานมื้อกลางวัน
Cropped 2020 0 9 12 33 48
12.00 น.  เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบครึ่งวัน
12.30 น.  กิจกรรมล้อมวง/เล่านิทาน/ร้องเพลง
13.00 น.  กิจกรรมทำอาหาร/วิทยาศาสตร์/ทำสวน
13.30 น.  กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
14.00 น.  เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบเต็มวัน
14.15 น.   กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน
15.00 น.  สิ้นสุดกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน
            ได้เวลากลับบ้าน

 โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส ที่แจ้งวัฒนะ 

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เพียงชั่วเวลาขับรถจากนิชดาธานีแค่ 10 นาที โดยตั้งอยู่ภายในสวนอันร่มรื่นสวยงาม บนพื้นที่อันกว้างใหญ่สำหรับกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้งที่แสนสนุก ตามแนวคิด ‘พื้นที่สีเขียวสำหรับการเรียนรู้’

โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานทราย ลู่จักรยาน บ้านเด็กเล่น สวนและสระว่ายน้ำ

ชั้นเรียนของเราห้อมล้อมด้วยแมกไม้เป็นฉากหลังอันเขียวขจี และพื้นที่เรียนรู้กลางแจ้ง นอกจากจะเต็มไปด้วยหมู่ไม้แล้ว ยังมีแสงธรรมชาติสาดส่องที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสำรวจโลกธรรมชาติเป็นอย่างมากอีกด้วย

นอกจากห้องเรียน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันยังมีห้องสมุด โรงอาหารติดแอร์ขนาดใหญ่ ห้องดนตรีและเต้นรำ ห้องไทยและสวน เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต พวกเขาจะได้มีโอกาสปลูกเมล็ดพันธุ์พืชและคอยดูความเจริญเติบโตของพันธุ์พืชที่น่าสนใจ ซึ่งพื้นที่นี่จะไม่มีการล้อมรั้วและมีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันสำหรับการทำสวน เด็กทุกคนจะได้สนุกสนานไปกับพื้นที่แห่งนี้ และรู้สึกทึ่งไปกับการเฝ้าดูต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศอันเหมาะสมของไทย
Cropped 2020 0 9 12 39 14

คำนิยม

“ก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง แต่หลังจากเรียนที่นี่ ลูกก็เริ่มรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ได้เยอะเลย จนเดี๋ยวนี้ลูกพูดแต่ภาษาอังกฤษ”

“หลังจากเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกสาวฉันก็มั่นใจมากขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกกล้าพูดกับเด็กคนอื่น และรู้จักหาเพื่อนใหม่ๆ”

Gallery

Keywords

EN Language

Kindergarten activities for kid chaengwattana international preschool early education bangkok early years garden campus hampton international school hampton international school fee hampton school internantional school bangkok international kindergarten school international kindergarten school bangkok international kindergarten school chaeng wattana international kindergarten school sathorn international pre-school bangkok international school international school bangkok international school chaeng wattana international school in bangkok international school sathorn nursery pre school reggio emilia approach uk eyffs framework

TH Language

กิจกรรม เด็ก ปฐมวัย กิจกรรม เด็ก อนุบาล ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ค่าเทอมแฮมป์ตัน ยิมนาสติก สำหรับเด็ก เรกจิโอ เอมิเลีย โรงเรียน นานาชาติ ค่าเทอม โรงเรียน นานาชาติ สาธร โรงเรียน นานาชาติ แจ้งวัฒนะ โรงเรียน นานาชาติ แฮมป์ตัน ค่าเทอม โรงเรียน อนุบาล นานาชาติ กรุงเทพ โรงเรียน อนุบาล นานาชาติ สาธร โรงเรียน อนุบาล นานาชาติ แจ้งวัฒนะ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ อนุบาล นานาชาติ ค่าเทอม แฮมป์ตัน แจ้งวัฒนะ